Økonomi

Oljen er i ferd med å miste monopolet i transportsektoren

Fremtiden er elektrisk. Det kommer oljeselskapene til å merke, fordi olje er i ferd med å miste sitt monopol i transportsektoren.

Oljedirektør Maria Moræus Hanssen foredro om de endringene som oljeselskapene møter ved det grønne skiftet, et tema på årets Zero-konferanse.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Norge er ikke bare en betydelig olje- og gassnasjon, men også hjemlandet til en el-bilrevolusjon som preger årets Zero-konferanse om det grønne skiftet. Oljeprodukter har dominert transportsektoren, det er i ferd med å endres.

– Det er fint for gass at transportbransjen elektrifiseres, men en utfordring for oljen. Jeg tror ikke at all transport blir elektrifisert, men oljen møter økt konkurranse. Fremtidens elektrisitet vil bli produsert med vind, sol, vannkraft, biobrensel og gass. Det vil bety en ny dynamikk i energisektoren og en ny energimiks. Det store spørsmålet er hvor raskt dette går, forklarer Moræus Hanssen.

Valgte å bli i oljen

I januar overtar Maria Moræus Hanssen som toppsjef i DEA Deutsche Erdoel AG. Hun kommer fra jobben som leder av det franske selskapet Engies olje- og gassproduksjon. Hun har valgt å bli i olje og gass-sektoren.

 • Les intervjuet: Derfor mener Statoilsjefen at økt olje og gassproduksjon er bra for miljøet.

Moræus Hanssen, med lang fartstid i en rekke selskaper som Statoil og Norsk Hydro, ser at det skjer store endringer i energisektoren. Hun mener at fremtidens selskaper vil dele seg inn i tre hovedgrupper, rene energiselskaper basert på fornybar energi, store oljeselskaper med økende fornybarportefølje og rene olje- og gasselskaper.

Eget selskap som eksempel

Engie, som Moræus Hanssen nå forlater, var et slikt energiselskap som på begynnelsen av 2000-tallet ble olje- og gassprodusent. Det har nå solgt sin olje- og gassproduksjon, blant annet på norsk sokkel. Det satser tungt på sol og vind og blir mer og mer et energiserviceselskap.

De større olje og gasselskapene som Statoil og franske Total, utvider sin portefølje med å satse på fornybar energi.

Mens det vil være noen selskaper som konsentrerer seg om å være rene olje- og gassprodusenter.

Oljens utfordring

Prognosemakerne i energisektoren er opptatt av når ser vi toppen – peak – i verdens olje og gassforbruk. Når stuper prisene? Her er gjetningene mange, og Moræus Hanssen sier at det meste er usikkert.

– Man kan like det eller ikke, men i mange år fremover vil verden være avhengig av olje og gass. Oljeselskapenes store utfordring er ikke fallende etterspørsel. Derimot det å klare å finne nok olje og gass til å erstatte det naturlige produksjonsfallet. Bare for å holde produksjonen på dagens nivå, må det investeres og finnes mer olje og gass.

Ifølge Moræus Hanssen vil de ulike typer selskaper merke økt konkurranse.

– Tiden med superprofitt i oljeindustrien er kanskje over. Vi som industri må produsere til lavere kostnader, være mer effektive og redusere vår påvirkning av klima og miljø, sier hun.

Oljens dårlige rykte

Oljeindustrien sliter i dag med et dårlig rykte. Ifølge Moræus Hanssen ser mange på den bare som en forurenser og en klimatrussel. Det betyr at man ikke ser på olje som et produkt. Hun minnet om at det er et viktig råstoff i petrokjemiindustrien der hun ikke ser så mange andre alternativer.

– Det er ikke umoralsk å produsere olje og gass, men det er vanskelig og utfordrende. Men de som skal finne svar på hva Norge skal leve av etter oljen, står på skuldrene til oljeindustrien. Den har stått for en enorm teknologisk utvikling i Norge, sier hun.

Moræus Hanssen etterlyser også et sterkere engasjement fra ledere i oljenæringen i den offentlige debatten og mente at denne industrien har vært preget av for mye arroganse i dialogen med omverden.

Hun er også bekymret for rekrutteringen, fordi det trengs mange gode hoder der fortsatt. Et problem her har vært den enorme nedbemanningen etter oljeprisfallet, men også det ryktet næringen har. Moræus Hanssen er utdannet reservoaringeniør, et naturlig valg for en jente som i 1980-årenes Norge likte matematikk.

– Ville du rådet dine barn til å gå inn i oljenæringen i dag?

Hun trekker litt på det og svarer ikke et ubetinget ja på det spørsmålet:

– Men jeg ville ikke ha frarådet det heller, sier hun diplomatisk.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Equinor
 3. Sosiale medier
 4. Norsk sokkel
 5. Zero