Megler får kritikk for falske flammer

Peisen har vært inaktiv så lenge at den må sjekkes, skrev selgeren og manipulerte inn en flamme i bildet.

Det ser hyggelig ut med fyr på peisen, men dessverre er flammene manipulert inn i bildet.

Hvor mye skal en stole på det bildene viser i boligsalgsannonsene?

Ikke så mye, om en skal tro DNB Eiendom. De jobber nå med å få solgt en 85 kvadratmeters stor leilighet i Christian Michelsens gate i sentrum av Bergen, skriver Bergens Tidende. I teksten påFinn.no vises det til følgende:

«Eier opplyser om at ildsted ikke har vært benyttet på lang tid og kjøper oppfordres til å få denne ettersett/kontrollert før den tas i bruk.»

Dobbeltkommunikasjon?

Bildene taler imidlertid et helt annet språk. I fire tilfeller er det her manipulert inn en flamme i peisen.

  • Dette er uheldig og kan føre til at noen blir villedet, sier forbrukerombud Gry Nergård til Bergens Tidende.

Hun mener en kan leve med at eiendomsmeglere pynter på himmelen, men synes det er mer alvorlig når ikke teksten samsvar med bildene.

– Det kan være noen som ikke får med seg det som står i teksten om peisen når bildet ser ut som det gjør. Jeg vil ikke si det er ulovlig, men det er uheldig og kan føre til at noen blir villedet. Dette viser at det er kjempeviktig å lese teksten. Det er der de viktige opplysningene står, sier Nergård.

Les også

Gårdsplass og grusvei ble skogholt i boligannonse

Fjerner høyspentledninger

- Er manipulering av bilder noe som skjer ofte i boligsalgsannonser?

  • Det skjer ikke så veldig ofte. Som regel er det manipulering av ting som ikke er viktig, for eksempel at en legger inn sol istedet for skyer. Men det kan og være viktig, som at en tar bort høyspentledninger, veier og industriområder.

Forbrukerombudet mener det siste er villedende reklame og dermed ulovlig.

  • Hvis det er meglere som gjør dette gjennomgående, så kan det få konsekvenser for dem som har laget annonsen.

Manipulerer ikke

I DNB Eiendom opplyser de om at huseier og megler godkjente bildene før de kom på trykk. Der vil de ikke gå med på at bildet er manipulert.

  • Vi manipulerer ikke bilder. Bildene er det de er. Bildene tas for å fremstille rommene som de er. Men at det glipper for en peis, er uheldig, sier eiendomsmegler Thomas Haaland til Bergens Tidende.

- Hva hvis en kjøper tror at peisen virker fordi har han har sett det på bilde og ikke lest teksten godt nok?

– Jeg ville blitt skremt hvis en kjøper en leilighet til 3,8 millioner uten å lese prospektet. En må kunne forvente det av folk.

– Hvis du hadde tatt deg et søk på ulike leiligheter med peis, så tror jeg at det er lagt flammer på flesteparten. Spesielt på sommertid.

– Bør leserne være skeptisk til det en ser på bildene?

  • Ikke i våre annonser. Det finnes langt mer graverende eksempler enn dette. Men det er klart at en må bruke både øyne, ører og sunn fornuft når en kjøper bolig.
  • På resten av bildene så ser du at dette er en leilighet som er slitt. Vi har ikke manipulert den på noen som helst måte. Det kan dessuten godt være at den peisen virker. Hadde vi skrevet at den peisen var defekt og så satt fyr på bålet; det hadde vært noe annet.
Les også

- Man må kunne stole på at eiendomsmegleren gir alle opplysninger

Boligannonsen viser at leiligheten som selges har koselig peiskrok. Ulempen er at peisen ikke er i brukbar stand og flammene bare manipulert inn i bildet.

Lov å fikse en gråværsdag i Bergen?

Daglig leder i DNB Eiendom i Bergen Dag Jonny Johannessen mener det må være lov å fikse på bildene.

  • I utgangspunktet skal en ikke manipulere bilder, men det må være lov for oss bergensere å legge inn blå himmel om det skulle være en grå dag. Mer farge på himmelen fordreier ikke virkeligheten. Det en ikke skal gjøre er å pynte på ting i form av at en fjerner strømkabler eller ting som faktisk er på eiendommen og som har betydning for den potensielle kjøperen.

Johannessen er imidlertid klar på at flammene i dette tilfellet skulle vært slukket og fjernet.

  • I utgangspunktet føler jeg denne feilen er litt uheldig. Det er ikke noen krise, men jeg synes den er litt uheldig. Hvis en først skulle hatt et slikt bilde, så burde den kommentaren vært i bildeteksten. Men vi hadde helst sett at de flammene hadde vært vekke.
  • Jeg tror ikke det kommer flere på visning, eller at prisene blir høyere av den grunn, men jeg synes den er litt uheldig.

- Kan en ikke lett skape et feil inntrykk til kundene hvis en manipulerer bilder. En kan jo forestille seg at en legger inn solskinn på en terrasse som er veldig undersolt?

  • Det er ingen som manipulerer sollys som faller ned på terrassen. Uansett så må solforholdene være godt beskrevet i prospektet.