Fire år siden oljeprisen stupte: – Oljebransjen er ikke bare friskmeldt etter krisen. Jeg vil nesten si det er bonanza.

OSLO/STAVANGER (Aftenposten): Her er seks grafer som viser at oljekrisen er over. Nå har oljeselskapene startet jakten på nye hoder.

Tom Gederø, Tove Alice Koll Frafjord og Joe Elliott i Spirit Energy. Nå gleder de seg til å få nye kolleger på plass etter flere tunge år for bransjen.

– Stemningen er snudd helt på hodet siden 2015. Plutselig har vi mange prosjekter på gang, og det er en helt annen energi i gangene. Man merker det på enkle ting, som at det plutselig knapt er plass til å sette seg ned i kantinen, sier informasjonssjef i Spirit Energy Norge, Tom Gederø.

Fredag ettermiddag var det hektiske forberedelser hos det lille oljeselskapet i vannkanten ved Stavanger sentrum. Mandag sparkes ONS-messen i gang, som annethvert år samler det som kan krype og gå av olje- og gass-selskaper – og et økende antall fornybar-aktører – i et gedigent messekompleks utenfor byen.

For to år siden var stemningen satt av nedgangstider og nedbemanning. Før ukens store bransjetreff er det gladnyheter som at NAV melder om 2000 ledige oljejobber i Rogaland som preger nyhetsbildet.

«Tykke på midten»

Snart blir det også enda trangere om plassen i kantinen til Gederø og Spirit Energy. Selskapet har akkurat utlyst åtte nye stillinger og skal ansette minst fire til. Her trengs det både undervannsingeniører, geologer og HR-personell.

– For å være med på alt vi har lyst til å gjøre, trenger vi flere flinke folk. Gjerne unge som kan utfordre ideene og tankesettet som har etablert seg i dag, som selskap har vi kanskje vært litt «tykke på midten», sier Gederø.

Jarand Rystad i Rystad Energy.

– Nesten bonanza igjen

Gederø er ikke den eneste som ser at pilene nå igjen peker oppover på norsk sokkel, fire år etter at oljeprisen stupte og sendte norsk oljebransje inn i sin verste krise på mange år.

– Den norske oljebransjen er ikke bare friskmeldt – det er nesten bonanza igjen for oljeselskapene, sier oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy.

Oljeprisen har tatt seg kraftig opp, samtidig som oljeselskapene har klart å kutte kostnadene betydelig.

– Vendepunktet kom nå i 2018. Vi så signalene om bedring i fjor, men det er først i år at oljeprisen har gått betydelig opp og at man stort sett har vært ferdig med alle kostnadskuttene. Bransjen er ferdig med omstillingen, og er nå i en høstingsfase, sier Rystad.

Han understreker at situasjonen fortsatt er en litt annen blant oljeservicebedriftene, som merker at etterspørselen etter offshore-rigger har dalt i takt med at USA har økt sin olje- og gassproduksjon på land.

Oljetopp: Må fortsatt stramme inn

– Jeg er enig i at det er riktig å friskmelde oljebransjen nå, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Vi har vært gjennom en krevende periode, som har gjort at mange mennesker dessverre har mistet arbeidet. Nå ser vi på tallene at det snudde i sommer, med økt sysselsetting i bransjen, sier han.

Han sier oljeindustrien har kommet ut av krisen som langt mer konkurransedyktig.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen friskmelder norsk oljebransje.

– Den store utfordringen fremover blir å redusere kostnadene ytterligere. Det vil fortsatt være et stort behov for olje og gass fremover, men det vil være mindre enn i dag, og da er det bare de mest konkurransedyktige som får oppdragene, sier Schjøtt-Pedersen.

Bekymret over færre funn

Han understreker at selskapene vil være helt avhengige av å gjøre nye, store funn hvis produksjonen og aktiviteten skal holdes oppe på norsk sokkel.

Derfor ser han med bekymring på at stadig flere lokal- og fylkeslag i Arbeiderpartiet vil gå imot å utrede oljeutvinning i havområdene utenfor Lofoten.

– Det gjenstår fortsatt store områder å utforske i Barentshavet, men Lofoten ble på ingen måte mindre viktig da man ikke gjorde de funnene man håpet på i Barentshavet i fjor, sier Schjøtt-Pedersen.

Han «forutsetter» at Arbeiderpartiet står fast ved kompromisset de gikk til valg på i fjor de neste tre årene.

– Jeg er spent på om folk har latt seg skremme av laber oljepris og dårlige tider, sier Tom Gederø i Spirit Energy. I 2015 måtte flere ansatte slutte i selskapet. Nå trenger de flere folk.

Kjempene ut – nye aktører overtar

Under oljekrisen valgte oljegiganter som Shell, Exxon, BP og Total å redusere engasjementet sitt på norsk sokkel. I stedet har flere mindre og mer ukjente selskaper bygget seg opp som store aktører. Rystad tror det kan føre til at flere felt blir bygget ut og at flere brønner bores på eksisterende felt.

– En aktør som Exxon vil alltid finne et enda mer attraktivt alternativ et annet sted i verden. Men de norske selskapene har masse kreativitet, vilje og evne til å drifte egen sokkel, sier han.

Spirit Energy er et resultat av sammenslåingen mellom britiske Centrica og Bayerngas og har utpekt Norge som hovedsatsingsområde.

Håper ikke folk har latt seg skremme

– Vi har allerede gjort funn og er i ferd med å bygge ut Oda sør i Nordsjøen. Vi er med på rundt 20 prosent av letebrønnene som bores, og har tro på at vi kan gjøre nye, store funn, sier Gederø.

Han tror ikke selskapet vil streve med å fylle de ledige stillingene.

– Men det er første gang på flere år at vi skal rekruttere så mange. Jeg er spent på hvordan interessen er, om folk har latt seg skremme av laber oljepris og dårlige tider, sier han.

Her er syv grafer som indikerer at oljebransjen nå er over krisen:

1.

2.

Før oljekrisen regnet oljeselskapene stort sett med at de måtte ha en oljepris på 60–80 dollar for at prosjektene de bygget ut skulle bli lønnsomme. Nå har denne såkalte balanseprisen blitt redusert til 30–40 dollar fatet, ifølge Oljedirektoratet.

Equinor har for eksempel fått ned prisen på gigantfeltet på Johan Sverdrup med 30 prosent siden Stortinget godkjente utbyggingsplanene i 2015.

Nå regner selskapet med at feltet vil gå med over ni millioner kroner i overskudd – i timen – når det når sin maksimumsproduksjon.

3.

Ferske tall fra SSB viser at oljeselskapene planlegger å investeringene sine med nesten ti milliarder kroner neste år, sammenlignet med årets nivå.

Karl Erik Scjøtt-Pedersen påpekte i en pressemelding at økningen i investeringene kommer selv om oljeselskapene nå får langt mer for pengene enn tidligere.

– Det er i dag 20 pågående utbygginger på norsk sokkel. Det er særdeles høyt og tallene viser at vi får mer for mindre, sier Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

4.

5.

6.

Etter oljeprisfallet forsvant nesten 50.000 arbeidsplasser fra oljesektoren.

Rogaland var et av fylkene som ble rammet hardest av oljekrisen. Men ferske tall fra NAV viser at det nå er rundt 2000 ledige oljejobber i fylket, meldte Stavanger Aftenblad sist uke.

Gode tider i andre bransjer gjør at noen av selskapene nå må gå til utlandet for å rekruttere folk til stillingene, melder NAV.

7.

Hvor mye og hvor raskt etterpørselen etter olje og gass vil falle, er det delte meninger om.

Det internasjonale energibyrået IEA blir stadig kritisert for å undervurdere veksten i elbiler og fornybar energi og dermed ha et for optimistisk syn på oljeetterspørselen.

Grafen over viser Rystad Energys anslag for oljeetterspørselen i et scenario med rask innføring elbiler, biodrivstoff og bioplast og sterk vekst i fornybar energi.