Økonomi

Åge Lindgren (55) er fanget av gjeld til han dør. Den øker for hver måned som går.

Åge Lindgren vil stå i gjeld til kreditorene til han dør. For hver måned som går, øker gjelden.

Åge Lindgren går for tiden på arbeidsavklaringspenger. Om han gikk på uføretrygd, sosialhjelp, arbeidsledighetstrygd eller var i full jobb, ville han fått omtrent samme minstebeløp utbetalt uansett. Slik vil det forbli resten av livet hans. Foto: Dan P. Neegaard

  • Christian Sørgjerd
    Journalist
  • Eirik Husøy
    Journalist

Åge Lindberg (55) får 6500 kr å leve for hver måned, etter at boutgifter er betalt. Alle penger som kommer inn utover det, tvangstrekkes til kreditorer. Slik vil det være livet ut.

For Lindberg, som fikk innvilget gjeldsordning da han var ung, finnes det ingen løsning.

Les hele saken med abonnement