Norwegian vil ikke love erstatning til alle etter flykaoset

Flykaoset i helgen kan komme til å koste Bjørn Kjos og Norwegian 17 millioner kroner. Selskapet vil imidlertid ikke garantere at alle vil få erstatning.

I alt 29 avganger med Norwegian ble kansellert i løpet av fredag og lørdag. Det kan koste Bjørn Kjos og selskapet 17 millioner kroner i kompensasjon til de tusener som ble rammet.

EU har utarbeidet standardsatser i tilfelle forsinkelser og kanselleringer, og disse kan slå inn med full tyngde for Norwegian etter kaoset i helgen.

Aftenposten har beregnet kompensasjonsbeløpet til å bli på minst 17 millioner kroner ut fra EUs satser, ut fra samlet antall kanselleringer og at flyene stort sett er fulle i disse dager.

I tillegg til standardkompensasjonen for innstilte fly kommer utgifter til hotell, mat og eventuelle erstatninger som rammede passasjerer måtte sette fram for bl.a. tapt feriehus, hotell og utgifter til leiebil.

Mye av oppmerksomheten har vært konsentrert rundt de 18 avgangene som ble kansellert lørdag. Men også fredag ble mange avganger innstilt, 11 i tallet, slik at til sammen ble 29 avganger kansellert med den følge av rundt 5.000 feriepassasjerer er blitt rammet.

Mandag kveld opplyste Norwegian til NTB at de kansellerer ett morgenfly fra Oslo til Gatwick tirsdag morgen.

LES OGSÅ: Massive kanselleringer for Norwegian i helgen

Norwegian med tall neste uke

EUs standardsatser i tilfelle forsinkelser over tre timer er på 250 euro per passasjer for korte strekninger (opptil 1500 km) og 400 euro per reisende på de litt lengre strekningene innen Europa. Disse satsene gjelder også når flyet blir kansellert men betinger at selskapet vedgår ansvar for at situasjonen oppstår. Det vil ikke Norwegian uten videre:

– Vi følger EUs satser, men hva som dekkes og ikke dekkes er avhengig av forhold rundt den enkelte flyving, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Anne-Sissel Skånvik, til Aftenposten.

Skånvik vil ikke kommentere Aftenpostens anslag over det totale kompensasjonsbeløpet, men sier at selskapet i utgangspunktet påtar seg ansvaret for at passasjerene ikke kom fram.

– Vi skal komme tilbake til relevante tall i forbindelse med at selskapet legger fram regnskap for andre kvartal neste torsdag, opplyser hun til Aftenposten.

LES OGSÅ:Fagforeningsleder: – Vi advarte Norwegian mot pilotmangel men ble ikke hørt.

Anne-Sissel Skånvik, Norwegian.

Ikke sykdom, men traff ikke med planleggingen

Skånvik opplyser til Aftenposten at årsaken til de mange kanselleringene var at selskapet «ikke har truffet med planleggingen» av den første ferieutfarthelgen. Selv om selskapet har forsøkt å leie inn flyhjelp (wetlease, red.anm.), måtte en serie fly som skulle frakte feriegjester til sine reisemål innstilles.

Skåvik forklarer situasjonen slik mandag ettermiddag:

– Jeg har understreket gang på gang at årsaken lørdag var sammensatt. Det var ikke «plutselig sykdom» alene som forårsaket situasjonen, det er en tolkning og ikke hva jeg har sagt. Vi har ikke truffet med planleggingen og har hentet inn wet lease. I tillegg har vi ikke, slik vanlig er, kunnet kjøpe fridager av våre piloter. Noen kunder fikk beskjed veldig kort tid før de skulle reise på lørdag og da kom de helt akutte utfordringene inn på toppen av det andre, opplyser Skånvik.

Slik beregnes kompensasjonen

Ingeborg Flønes, Forbrukerrådet

– Vi har stor sympati for dem som opplever at flyet blir kansellert og ikke kommer seg på ferie som planlagt, sier Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet.
Forbrukerrådet har hatt stengt i helgen og har foreløpig ikke mottatt så mange henvendelser om kanselleringene, men spørsmålene vil komme, tror Flønes. Kjernespørsmålet er om Norwegian mener kanselleringene skyldes omstendigheter som ligger innenfor deres kontroll.

– Du har rett på kompensasjon og erstatning hvis årsaken til kanselleringen er noe flyselskapet har ansvar for. Bortsett fra uvær og streik skal det mye til for at flyselskapet ikke har dette ansvaret, sier Flønes.

Hun forklarer at man har rett til en standardkompensasjon på 250 eller 400 euro beregnet etter flylengden, men også erstatning utover dette hvis standardkompensasjonen ikke dekker utgiftene.

– Vil man da få igjen penger for feriehus som allerede er betalt, eller en EM-billett man ikke får brukt?

– I utgangspunktet kan man få dekket hotell og sommerhus hvis man ikke kommer seg av sted. Det samme gjelder billetter på reisemålet man ikke får brukt, sier Flønes.

Forbrukerrådet har laget en egen rettighetskalkulator for fly. Flønes understreker at forbrukerne må ta vare på kvitteringene, kontakte flyselskapet og be om erstatning.

– Når du ikke fram hos flyselskapet kan du klage til Transportklagenemnda for fly, sier Flønes.