Økonomi

DNB: Flere eldre forklarer lavere andel i jobb

Høyere andel eldre forklarer nesten hele nedgangen i sysselsettingsandelen, viser beregninger fra meglerhuset DNB Markets.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i meglerhuset DNB Markets ser lysere på utsiktene for norsk økonomi.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Fallende andel av befolkningen i arbeid er blitt et hett tema i valgkampen. Arbeiderpartiets hovedkritikk mot regjeringspartiene er at andelen i jobb er synkende og lavere enn på mange år.

Men nye beregninger fra meglerhuset DNB Markets viser at årsaken ligger langt utenfor politikernes herredømme.

Den fallende andelen av i arbeidslivet siden årtusenskiftet har ifølge DNB nesten utelukkende én årsak: Det er blitt relativt flere eldre i befolkningen mellom 15 og 74 år.

– Andelen av den norske befolkningen som er i arbeidslivet er nedadgående. Vi peker på at en stor del av nedgangen skyldes at vi får en stadig eldre arbeidsstyrke. De eldre deltar mindre i arbeidslivet, helt naturlig, enn andre arbeidsgrupper, sier sjeføkonom Kjersti Haugland.

Andelen sysselsatte har med ett stort unntak vist en synkende tendens helt siden årtusenskiftet. Unntaket er et stort midlertidig hopp opp i de kraftige oppgangsårene frem til finanskrisen i 2009.

Les også

LES OGSÅ: Alle prognoser peker i riktig retning, mener Siv Jensen (Frp)

Eldrebølgen påvirker tallene

Derfor sier hun det er som ventet at yrkesdeltagelsen er nedadgående når befolkningen blir eldre.

Det vil si: Yrkesdeltagelsen blant eldre er mye lavere enn i resten av befolkningen. Når en eldrebølge er i gang, så vil den samlede andelen som er inne i arbeidslivet synke, selv om hver enkelt aldersgruppe er like aktive som før.

Statistisk sentralbyrås (SSB) tall, som DNB har tatt utgangspunkt i, omfatter personer helt opp til 74 år. Etter 70 år er yrkesdeltagelsen mye lavere enn for de yngre, og når det blir relativt mange flere over 70 år, veier dette tungt på den samlede yrkesdeltagelsen.

– Hvilket ansvar har politikerne for denne utviklingen?

– De har ansvaret i den forstand at de kan gjøre ytterligere tiltak for å få opp deltagelsen blant de eldre. Men de har allerede gjort mye med pensjonsreformen, som fører til at eldre jobber mer. I tillegg er det også et faktum at vi har sett en nedgang i yrkesdeltagelsen i kjernearbeidsgruppene, som er mer midt i livet, sier Haugland.

Unge er utenfor

Også blant unge er det mange som står utenfor arbeidsstyrken.

– Det må settes inn tiltak for å få dem inn i arbeidsmarkedet. Ikke bare ut fra hensynet til bærekraften i statsfinansene, men også for unngå utenforskap i samfunnet som kan politiske konsekvenser og via dette også økonomiske konsekvenser.

– Men hovedårsaken til fallet i yrkesdeltagelsen er aldring?

– Ja. Det er hovedårsaken.

DNBs beregninger viser at 2016 er et unntak. Da faller den faktiske yrkesdeltagelsen markert mer enn det den rene alderseffekten skulle tilsi. Men i årene fra rundt 2010 er det nesten fullstendig sammenfall mellom alderseffekten og den faktiske utviklingen.

Nye tall for ledigheten

Onsdag kom SSB med nye tall for ledigheten og sysselsettingen. De viser at ledigheten i juni var uendret fra mai på 4,3 prosent.

SSBs måling av ledigheten prøver også å fange opp ledige som ikke har registrert seg hos Nav. Juni-tallene viser at det var 118.000 ledige.

Sysselsettingen falt litt etter ett hopp opp i mai. Sysselsettingene er nå omtrent på samme nivå som i juni i fjor.

Ap er kritisk.

– Tallene bekrefter dessverre det vi har sett over lang tid; det skapes nesten ikke flere jobber i Norge. Andelen som ikke er i jobb, er på det høyeste nivået på over 20 år, og den har sunket jevnt og trutt over tid, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen til NTB.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) ser det annerledes.

– Tallene bekrefter det vi har sett siden årsskiftet – ledigheten går ned og folk kommer i jobb. Vi er over den verste kneika. Tallene viser at Regjeringens ekspansive politikk har vært viktig og nødvendig, sier hun til NTB.

Torsdag kommer SSB med nasjonalregnskapet for 2. kvartal. Der kommer det tall for sysselsettingen som blir sett på som mer pålitelige enn tallene som kom onsdag.

DNB ser lysere på det

DNB Markets oppjusterer sine prognoser for den norske økonomien. Det går bedre enn ventet og det ser lysere ut enn før mot 2020.

«Norsk økonomi har for alvor ristet av seg oljenedturen», skriver meglerhuset.


Les også

 1. LES OGSÅ: Hun lover rekordhøye skattekutt samtidig som hun må bremse oljepengebruken kraftig

 2. LES OGSÅ: Aftenposten har beregnet Frps løfter om skattekutt til minst 65 milliarder kroner: Lover tre ganger større kutt enn Solberg-regjeringen har gjennomført.

 3. LES OGSÅ: Slik er Støres skattegaranti for de fire neste årene

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Økonomi
 3. DNB Markets
 4. Marianne Marthinsen
 5. Anniken Hauglie