Økonomi

Biskopen siktet for 50-millionersbedrageri. Ingen etterforsker saken

I februar ble Oslo katolske bispedømme og biskop Bernt Eidsvig siktet for grovt bedrageri av 50 millioner offentlige kroner. Nå er prosessen utsatt fordi den éne som har jobbet med politietterforskningen er flyttet over til en annen sak.

ta2d9032-6rxn1xT_bz.jpg
  • Bjørn S. Kristiansen
    Bjørn S. Kristiansen
afp000575805.jpg

I formiddagstimene torsdag 26. februar i år slo nær 15 politibetjenter fra oslopolitiet til mot tre adresser: Kontorlokalene til Oslo katolske bispedømme, biskop Bernt Eidsvigs bolig vegg-i-vegg, og privatadressen til økonomisjefen i bispedømmet, Pham Cong Thuan.

Ved lunsjtider var foretaket, Eidsvig og Thuan alle siktet for grovt bedrageri av minst 50 millioner kroner.

Pengene stammer fra offentlige tilskudd kirken har tilegnet seg ved å innrapportere et langt større antall registrerte katolikker enn bispedømmet, etter politiets syn, har rettmessig dokumentasjon for.

  • Biskop Bernt Eidsvig har beklaget at kirken ikke fulgte opp eget vedtak fra 2013 om å avslutte omstridt medlemspraksis. Men året etter var det Eidsvig selv som ga grønt lys til å fortsette.
afp000575805.jpg

Siktelsen mot den katolske kirkes øverste representant i Norge, var en nyhet som gikk verden rundt. Finans— og miljøkrimseksjonen i Oslopolitiet varslet at de ville fatte beslutning om en eventuell tiltale i den omfattende bedragerisaken før jul . Men de siste ukene har ingen etterforskere jobbet med saken. Og etterforskningsslutt og eventuell tiltale er utsatt på ubestemt tid.

Aftenposten kjenner til at én av sakene som krever mye etterforskningsressurser, er den delvise gjenopptakingen av «Scandinavian Star»-saken. Det er heller ikke første gang etterforskningen settes på pause. I april og mai gikk det flere uker uten at en etterforsker var dedikert til saken.

- Jeg vil ikke spå noe tidspunkt

Det er forøvrig bare én etterforsker som har jobbet med saken. Aftenposten får opplyst at hun «i noen uker» har vært flyttet over til en annen sak. Det understrekes at etterforskeren ikke er tatt av saken, og etterforskningsleder ved Finans- og miljøkrimseksjonen, Rune Skjold, sier at hun «forhåpentligvis er tilbake for å jobbe med den i løpet av desember».

— Jeg vil ikke spå noe tidspunkt for etterforskningsslutt, sier Skjold.

  • Vi må prioritere saker som står i kø, men det er ikke dermed sagt at vi ikke prioriterer denne. Men det er ingen tidsfrister i denne saken, og ingen som sitter varetektsfengslet, som gjør at vi må prioritere den foran andre saker, sier han.

Han avviser at saken ikke er en prioritet, og sier at utsettelsen ikke får noen konsekvenser for etterforskningen. Etterforskningsledelsen mener det ikke er noen fare for besvisforspillelse, og at eventuelle kommende avhør vil bli rundt det som allerede er dokumentert i saken fra tidligere.

— Vi har mange saker med ganske store beløp, som er ganske alvorlige og har mange involverte. Vi må til enhver tid prioritere innenfor de rammene vi har, og da må vi innimellom omdisponere ressurser mellom saker, sier Skjold.

- Det er en stor belastning å leve i en uavklart situasjon

— Medlemsregistersaken preger hele bispedømmet og henger over oss, skriver administrasjonssjef Lisa Wade i en epost til Aftenposten.

Fungerende administrasjonssjef i Oslo katolske bispedømme, Lisa Wade, sier kirken er skuffet over at politiet likevel ikke blir ferdig med etterforskningen før jul - som opprinnelig varslet.

Begge de siktede i bispedømmets toppledelse kom i løpet av sommere tilbake på jobb. Samtidig har saken preget både menigheten og kirkens administrasjon, som har hatt tildels store problemer med arbeidsmiljøet. I juni gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn etter meldinger fra flere arbeidstakere om dårlig arbeidsmiljø på grunn av håndteringen av medlemsrotsaken.Tilsynet slo fast at bispedømmet administrasjon mangler rutiner og «verktøy» for å håndtere «utfordringer i arbeidsmiljøet».

«Det en gang så fredelige og gode arbeidsmiljø Akersveien var kjent for, preges nå av uro – rykter florerer og spres som ild i tørt gress, og AMU har mottatt flere bekymringsmeldinger fra ansatte som er bekymret for sine kollegers helse og velvære», het det i en redegjørelse fra arbeidsmiljøutvalget.

— Vi er skuffet over at påtalemyndighetene ennå ikke har kommet med en konklusjon. Et helt bispedømme med over 130.000 medlemmer venter på hva som skjer i denne saken, og vi hadde håpet på en avklaring før jul. Det er en stor belastning å leve i en uavklart situasjon, og det er en stor belastning for alle involverte at denne saken drar ut i tid, skriver Wade.

— Det er en belastning for de som er under etterforskning, men det gjelder alle som er involvert i slike saker. Det må vi ta hensyn til, og vi har andre, eldre saker som av ulike grunner må avsluttes, sier Skjold i Oslopolitiet.

Kirken: Har ikke gjort noe ulovlig

Høsten 2014avslørte Dagbladetat Oslo Katolske Bispedømme (OKB), som håndterer det sentrale medlemsregisteret for hele landet, hadde medlemsført titusenvis av intetanende personer etter den såkalte "telefonkatalogmetoden".

OKB har gjennom flere redegjørelser hevdet at de ikke har gjort noe ulovlig. Kirken er uenig i at medlemskap krever «aktiv og uttrykkelig» innmelding eller bekreftelse, og mener det avgjørende er om de registrerte faktisk var katolikker da de ble registrert.

Fylkesmannen og Kulturdepartementet har imidlertid slått fast at metoden er i strid med loven. Uavhengig av trostilhørighet må innmelding i et trossamfunn være en aktiv handling fra den enkelte. Kirken har påklaget vedtaket om tilbakebetaling.

Les også

  1. «Saken med Oslo katolske bispedømme har en helt annen karakter og skiller seg fra andre saker»

  2. Den katolske kirke: Vi har ikke gjort noe ulovlig

  3. Paven avgjør biskop Eidsvigs skjebne