Økonomi

283.000 nordmenn meldte seg arbeidsledig i fjor

Hver tiende arbeidstager mistet jobben i fjor.

Sivilingeniør Marianne Aase (46) mistet oljejobben, men starter i ny jobb 2. mars.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

– Arbeidsledighet rammer mange og det er slett ikke uvanlig å oppleve perioder som arbeidsledig, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i arbeids— og velferdsetaten Nav.

I fjor var det 283.000 som meldte seg arbeidsledige hos Nav. Det betyr at mer enn hver tiende arbeidstager mistet jobben i fjor.

Målt på en annen måte: Hver hverdag var det 900 personer som meldte seg ledige hos Nav.

Samtidig var i gjennomsnitt 75.300 personer registrert som helt ledige i fjor. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken og er blant verdens aller laveste ledighetsprosenter.

Kutt i oljen

Aftenposten har skrevet at rundt 11.000 er blitt nedbemannet i oljenæringene siden januar i fjor. Det viser en oversikt fra meglerhuset DNB Markets.

Samtidig var summen av helt ledige og personer på tiltak lavere i januar i år enn i januar i fjor. Men denne summen steg med 900 fra desember i fjor til januar i år.

At de månedlige tallene over arbeidsledighet ligger langt under hvor mange som blir arbeidsledige i løpet av et år, forklarer Åsholt med at mange ledige kommer raskt i jobb.

– Det viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked, sier han.

Én av fire var likevel ledige lenger enn et halvt år i fjor.

Lavere ledighet gjennom 2014

Ifølge Nav sank summen av helt ledige og personer på tiltak med 2900 i løpet av 2014. Målt på denne måten ble det norske arbeidsmarkedet bedre i fjor i takt med at nedbemanningene i oljen økte.

Summen av helt ledige og personer på tiltak er det beste målet på den underliggende utviklingen i arbeidsmarkedet. Antall personer på tiltak er politisk bestemt.

Svingninger i tiltakene fra måned til måned og fra år til år slår rett ut i tallet for ledigheten, og betyr politisk forstyrrelse inn i ledighetstallene.

Noen grupper merker likevel oljekuttene sterkere enn andre.

– Fallende oljeinvesteringer har ført til at ledigheten har økt spesielt for ingeniører, teknikere og sivilingeniører. Likevel er det viktig å si at ledigheten fortsatt er lav for disse yrkesgruppene og at de fleste raskt kommer i jobb igjen, sier Åsholt om 2014.

Ikke uberørt av oljen

Men ingen tror at arbeidsmarkedet blir uberørt av nedturen i oljen. Det tror heller ikke Nav, og spår at det i gjennomsnitt blir rundt 7000 flere registrerte ledige i år og ytterligere 8000 flere neste år.

Dermed øker antall helt ledige fra 75.300 som gjennomsnitt for i fjor til rundt 90.000 neste år.

Samtidig blir det flere jobber. Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 31.000 flere var i jobb i løpet av de 11 første månedene i fjor sammenlignet med samme tid året før. Det er først og fremst de eldre som jobber mer.

– Mens de eldre velger å jobbe mer enn før, ser vi at det motsatte skjer blant de unge, sier Åsholt.

Les også

  1. Oljekutt sender tusenvis over i nye jobber

  2. 239.000 jobber avhenger av oljen

  3. Økt fart i forbruket hvert år til 2017