Økonomi

I dag kommer skattepengene

I dag får 3,9 millioner lønnstagere og pensjonister skatteoppgjøret. 2,6 millioner får i gjennomsnitt 10.600 kroner igjen på skatten.

I dag får norske skattebetalere 28 milliarder kroner ekstra å rutte med.
  • NTB
  • Sigurd Bjørnestad
    Journalist

I dag sender Skatteetaten ut tall over penger til gode eller restskatt for de aller fleste.

Tallene viser at 2,6 millioner skattyterne har skatt til gode. De får tilsammen 28 milliarder kroner tilbakebetalt.

De som har skatt til gode, får pengene inn på konto eller på utbetalingskort innen tre uker fra 22. juni. De aller fleste får pengene på konto i dag.

En halv million lønnstagere og pensjonister får restskatt. De må betale tilsammen ni milliarder kroner, eller 17.600 kroner i gjennomsnitt.

750.000 har hverken skatt til gode eller restskatt, enten fordi de har betalt riktig beløp på forskudd eller fordi de ikke har skattepliktig inntekt eller formue.

Fikk melding i april

Dagens skatteoppgjør følger etter den såkalte skattemeldingen som kom i april. Der fikk skattyterne en foreløpig utregnet skatt og en tilhørende foreløpig restskatt eller foreløpig beregnede penger tilbake.

Skattemeldingen blir sendt ut for at skattyterne skal kunne rette i de opplysningen Skatteetaten allerede har.

I dagens skatteoppgjør kommer altså Skatteetatens vedtak etter at skattyterne har hatt anledning til å korrigere tallene.

Noen får oppgjør i august

Neste skatteoppgjør kommer 2. august. Da er skatteoppgjøret klart for personlig næringsdrivende og deres ektefeller og lønnstagere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir.

Om lag én million skattytere får skatteoppgjøret mellom 2. august og 25. oktober.

Les mer om

  1. Skatteetaten
  2. Økonomi