Økonomi

Advokatfirma i dobbeltrolle etter DNB-avsløringer

Else Bugge Fougner i Advokatfirmaet Hjort er venninne av DNBs styreleder Anne Carine Tanum og bisto styret i redegjørelsen til Næringsdepartementet. Etterpå hyret DNB-styret inn advokatfirmaet til å foreta en ekstern og uavhengig gjennomgang av bankens rolle i samme sak.

DNBs konsernsjef Rune Bjerke og styreleder Anne Carine Tanum under banken redegjørelse om skatteparadis-avsløringene i Aftenposten.
  • Alf Ole Ask
    Journalist

Først hjalp Else Bugge Fougner i Advokatfirmaet Hjort styret i DNB med å gi Næringsdepartementet bankens egen versjon av Panama Papers-saken, der Aftenposten avslørte hvordan banken hadde sendt rike, norske kunder til skatteparadis. Nå skal selskapet gjenngå bankens rolle i saken.

Politikere og jusekspert reagerer på dobbeltrollene.

— Det bør være i DNBs egeninteresse å få en gjennomgang det overhodet ikke er grunnlag for å sette spørsmålstegn ved, skriver stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Marianne Marthinsen (Ap), i en SMS til Aftenposten.

— Det får de ikke når det eksisterer bånd mellom styret og advokatfirmaet, og det er uforståelig at DNB ikke kan velge noen andre. DNB har fått utallige oppfordringer om å bidra til å få alle kortene på bordet. Vi tåler ikke flere skuffelser nå, skriver hun.

  • 40 kunder fikk hjelp av DNB til å opprette selskaper i skatteparadis. - Jeg visste vel at dette var galt, innrømmer en kunde:

Les også:

Les også

Torsdag: Anbefalte gjenvalg for DNB-styret Fredag: Valgkomité-leder åpner for nytt styre

Hyret inn styrelederens venninne

Else Bugge Fougner er advokat, kontorfelle og inntil nylig partner i advokatfirmaet Hjort, og omtales på Hjorts medarbeidersidersom tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling. Hun var også justisminister i Jan P. Syses regjering. Den profilerte advokaten bekrefter overfor Aftenposten at hun har hatt en rolle i DNB-styrets arbeid:

Tidligere justisminister og advokat hos Hjort Else Bugge Fougner.

— Jeg har bistått styret i DNB med innspill til bankens arbeid med utkast til redegjørelse til departementet, basert på de undersøkelser bankens juridiske avdeling på dette tidspunkt hadde foretatt.

Fougner ble forespurt om og påtok seg dette oppdraget til tross for at hun er venninne med DNBs styreleder Anne Carine Tanum.

Hun ble altså ikke ansett som inhabil i denne rollen. Men habilitetsvurderingen endret seg da Advokatfirmaet Hjort senere fikk oppdraget med en ekstern gjennomgang.

- Opptatt av habilitet

DNBs styreleder Tanum skriver i en e-post til Aftenposten via DNBs informasjonsavdeling følgende: «Styret er opptatt av at det ikke skal være tvil om Hjorts uavhengighet eller habilitet. Basert på at styreleder og Else Bugge Fougner har et vennskapsforhold, vil Fougner ikke ha noen rolle i det nye oppdraget.»

Les også:

Les også

Aftenposten mener: Bjerke har ryggen mot veggen

Hun opplyser samtidig at departementet har vært informert om Fougners rådgiverrolle, men svarer ikke på Aftenpostens spørsmål om hvorfor styret valgte advokater i samme firma både til å bidra til styrets redegjørelse og til den eksterne og uavhengige gjennomgangen.

Ifølge DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld har DNB rammeavtaler med 11 advokatfirmaer til ulike typer oppdrag. Han opplyser videre at Hjort har bistått med oppdrag knyttet til arbeidsrett og tvisteløsning.

— Har nødvendig uavhengighet

Aftenposten har spurt Hjorts managing partner Kristin Veierød, som skal lede den eksterne og uavhengige gjennomgangen, om ikke advokatfirmaets dobbeltrolle risikerer å svekke troverdigheten og tilliten til undersøkelsen de skal gjennomføre. Veierød svarer følgende:

«Det er Advokatfirmaet Hjorts vurdering at Else Bugge Fougners bistand til styret i DNB ASA ikke har vært av en karakter som innebærer at Advokatfirmaet Hjort ikke har den nødvendige uavhengighet ved utførelsen av dette oppdraget.»

– Handler om gjenoppbygging av tillit

Leder i Stortinget næringskomité, Geir Pollestad (Sp), synes ikke dobbeltrollen er uproblematisk.

— I den situasjonen som DNB befinner seg nå bør en ikke bevege seg i et grenseland der en må argumentere for at det en gjør er greit, sier han.

Leder i Stortingets næringskomité Geir Pollestad (Sp).

Pollestad viser til at banken nå skal gjenoppbygge tillit.

— Da er det slik at når det kan stilles spørsmål ved det en gjør, har en strøket på tillitstesten. Og så blir det interessant hvorvidt dette aktualiserer ytterligere spørsmålet om en ekstern gransking. Vil banken unngå det, burde man valgt noen med mindre sterke bånd til banken til å foreta denne gjennomgangen, sier han.

- Lite tjent med diskusjon

Line Henriette Hjemdal (KrF) i næringskomiteen skriver i en e-post at hun forventer at DNB-styret har gjort en grundig vurdering av hva det nære vennskapet mellom styreleder Tanum og advokat Bugge Fougner gir av konsekvenser for styrets behandling av den uavhengige gjennomgangen.

Medlem av næringskomiteen Line Henriette Hjemdal (KrF).

— Ellers mener jeg DNB bør se seg lite tjent med at det blir en diskusjon rundt uavhengigheten til den som skal utføre gjennomgangen. Men jeg forutsetter at dette er vurderinger styret har gjort før de ga oppdraget til en aktør som tidligere har vært involvert i saken, sier hun.

- Møter seg selv i døren

Jusprofessor Eivind Smith, en av Norges fremste eksperter på habilitet, synes dette ser ut som nok et nytt eksempel på at store advokatfirmaer lett kan møte seg selv i døren.

Jusprofessor Eivind Smith.

— Så forsøker de å løse det ved å bruke andre personer eller avdelinger internt. Hovedproblemet for DNB blir om bruk av samme firma som «forrige gang» og med det nære vennskapet, er egnet til å svekke troverdigheten av hele prosessen – og dermed skape unødige problemer for banken, skriver Smith i en e-post til Aftenposten.

Svarer ikke på om det svekker troverdigheten

Managing partner Kristin Veierød i Advokatfirmaet Hjort leder det som skal være en ekstern og uavhengig gjennomgang av saken. Men hun kan ifølge avtalen med DNB ikke svare på spørsmål fra pressen uten først å ha avklart med banken.

Veierød opplyste på telefon til Aftenposten at hun ønsket spørsmål tilsendt på e-post. Dette begrunnet hun med at Hjort har en avtale med DNB om at svar til pressen først skal avklares med banken.

Aftenposten har stilt DNBs styreleder spørsmål om ikke dette kan svekke den eksterne gjennomgangens troverdighet. Styreleder Anne Carine Tanum har ikke besvart dette spørsmålet.

Les også:

Les også

Slik har DNB svart om skatteparadis-saken gjennom 10 dager

Se intervju med Rune Bjerke fra 4. april:

Fortsatt munnkurv

DNB har tidligere opplyst at relevante parter i banken vil få sin taushetsplikt opphevet overfor de eksterne granskerne, men de vil fortsatt ikke få adgang til å uttale seg og kommentere sin rolle overfor mediene.

Saken fortsetter under tidslinjen:

Overfor DNB har Aftenposten vist til at konsernsjef Rune Bjerke selv har fått svare mediene om sin og konsernledelsens rolle, og at han har sagt at de ikke kjente til DNB Luxembourgs virksomhet knyttet til postboksselskaper på Seychellene. Samtidig har DNB-ledelsen gått ut og sagt at intern— og konsernrevisjonen hadde slik kunnskap.

På spørsmål om hvorfor medarbeiderne ikke gis samme rett som Bjerke til å forklare offentligheten om sin rolle og hva de visste, svarer DNBs informasjonsdirektør Even Westerveld at styret ønsker en ryddig prosess der alle berørte parter blir intervjuet av Hjort uten taushetsplikt, men at det ikke er naturlig å oppheve taushetsplikten på generell basis i denne saken.

Les også

  1. Slik rekrutterte DNB skatteparadiskunder på Spanias solkyst

  2. Jusprofessor: Økokrim bør etterforske DNB

  3. Skattemyndigheter i hele verden går sammen om storaksjon etter Panama Papers-avsløringene

Les mer om

  1. Panama Papers