Økonomi

Regjeringen bruker mindre oljepenger

Planlegger å bruke 2,7 prosent av Oljefondet i år. I fjor høst var planen 2,9 prosent.

Finansminister Siv Jensen kan kutte i bruken av oljepenger.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Regjeringen nedjusterer bruken av oljepenger i år.

I en pressemelding som ble lagt frem klokken 8 tirsdag morgen skriver Finansdepartementet at Regjeringen nå planlegger å bruke 225,5 milliarder kroner av oljepengene i år.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst var planen å bruke 231,1 milliarder kroner i år.

Behovet for oljepenger på statsbudsjettet er redusert fordi de øvrige inntektene er blir høyere enn antatt eller at statsbudsjettets utgifter er redusert eller begge deler.

Detaljene rundt dette blir kjent når hele Revidert nasjonalbudsjett 2018 blir lagt frem klokken 10.45 tirsdag.

Godt innenfor handlingsregelen

Den reduserte pengebruken betyr at 2,7 prosent av Oljefondet blir brukt, mot antatt 2,9 prosent i det opprinnelige vedtatte budsjettet for 2018.

Kjernen i handlingsregelen for oljepenger er å bruke 3 proent av Oljefondet over tid. I gode tider bør politikerne bruke mindre. I dårlige tider kan de bruke mer for å holde folk i jobb.

Finansdepartementet legger har også gått gjennom anslagene for veksten ledigheten og sysselsettingen i år og neste år på nytt.

Veksten tar seg opp

Regjeringen venter en vekst i bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge på 2,5 prosent i år og 2,6 prosent neste år. Dette er det samme som i det opprinnelige budsjettet som ble lagt frem i fjor høst.

«Det er høyere enn den historiske trenden, og kapasitetsutnyttelsen vil øke og ligge nær et normalt nivå neste år», skriver Finandepartementete i ptressemeldingen.

Anslagene for i år og neste er vesentlig bedre enn veksten på 1,8 prosent i 2017.

Norges Bank la i mars frem et vesentlig lavere anslag for neste år med bare 2 prosent vekst på fastlandet.

Også Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem anslag i mars. For neste år ligger SSB midt mellom departementet og Norges Bank.

Mange nye jobber

Finansdepartementet oppjusterer anslaget for antall nye jobber i år fra 1,1 prosent til 1,3 prosent. Dette tilsvarer rundt 35.000 nye jobber.

Dette er litt høyere vekst enn i fjor. «I arbeidsmarkedet er bedringen kommet raskere enn ventet», skriver Finansdepartementet i pressemeldingen..

Neste år venter departementet at veksten i nye jobber faller til 1,1 prosent eller drøyt rundt 30.000 nye jobber

Norges Bank og SSB har omtrent de samme anslagene for i år og neste år.

Ledigheten vil falle

Finansdepartementet nedjusterer anslaget for ledigheten i år fra 4 prosent til 3,8 prosent. Neste år faller det ytterligere litt, spår departement.

Dette er omtrent det samme anslaget som Norges Bank og SSB har. Men Norges Bank spår enda litt strammere arbeidsmarked neste år med en ledighet på 3,5 prosent.

Alle disse ledighetstallene er basert på SSBs måling av ledigheten, som også prøver å fange opp ledige som ikke registrerer seg hos Nav.

Les mer om

  1. Oljepenger
  2. Økonomi
  3. Revidert nasjonalbudsjett
  4. Handlingsregelen