Widerøe kutter 44 ukentlige flygninger i Lofoten og Vesterålen

Flyselskapet Widerøe kutter 44 ukentlige flygninger i Lofoten og Vesterålen som følge av markedsutviklingen og dårligere rammebetingelser.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi ser oss dessverre nødt til å legge om produksjonen i Lofoten for å tilpasse oss dagens rammebetingelser og markedsutvikling. Færre kunder får akkurat det produktet de etterspør, men vi ser ikke at vi har noen valg slik avgiftene har utviklet seg de siste årene, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe.

Han sier resultatet blir et tilbud som i større grad er tilpasset de setekrav som er satt av Samferdselsdepartementet, og at ekstra produksjon kuttes.

– I tillegg kuttes de fleste kommersielle kortbaneflygninger mellom Lofoten og Tromsø, sier Nilsen.

Kuttet i antallet flygninger trer i kraft fra 13. august.

Stein Nilsen understreker at Widerøe alltid vil gjøre tilpasninger til gjeldende rammebetingelser og markedsforhold, men sier selskapet nå er bekymret for utviklingen på kortbanenettet.

– På den ene siden ser vi at stadig flere ruteområder løftes ut av anbudssystemet. På den andre siden blir det stadig dårligere rammebetingelser for å utvikle distriktsruter kommersielt. Taperne er Distrikts-Norge som mister viktige kollektivtilbud, sier Widerøe-direktøren.

Widerøe AS eier datterselskapene Widerøe Ground Handling (WGH), Widerøe's Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Flyselskapet har nær 3.000 ansatte og flyr til 46 destinasjoner i inn- og utland. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge.