CO₂-rensing på Klemetsrud «klart dyrere» enn først antatt

Regjeringen videreførte CO₂-fangstprosjektet selv om to konsulentselskaper mente det ville bli for dyrt. Nå har prisen økt.

Det blir «klart dyrere» enn først antatt å fjerne CO2 fra utslippene til avfallsanlegget på Klemetsrud.

– De totale kostnadene har økt fra det som var skissert i mulighetsstudien, sier Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme, som driver energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Klemetsrud er en av tre utslippskilder som Regjeringen vurderer å rense som del av sin satsing på karbonfangst- og lagring. De to andre er Yaras gjødselfabrikk på Herøya, og Norcems sementfabrikk i Brevik. CO₂-en skal skipes til Vestlandet, der den skal lagres under havbunnen nær Troll-feltet i Nordsjøen.

– For dyrt

Etter at første fase av prosjektet var ferdig, anslo Gassnova at prosjektet totalt ville koste mellom 7 og 12,6 milliarder kroner. På toppen kommer årlige driftskostnader på 890 millioner kroner.

Det mente to uavhengige konsulentselskaper var for dyrt. Konsulentene fra Atkins og Oslo Economics mente prosjektet ikke ville bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, og rådet Regjeringen til å skrinlegge prosjektet.

Regjeringen fulgte ikke rådet, og lot alle de tre industriaktørene gå videre med konseptstudier. Disse ble levert til Gassnova i september.

Nå har de samme analyseselskapene regnet på nytt. Ifølge DN har prislappen økt til mellom 9 og 15 milliarder kroner dersom man viderefører ett av de tre prosjektene. Går man for alle, kommer prisen opp mot 20 milliarder.

Rapporten skal konkludere med at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er «kraftig negativ».

– En klar økning

Regjeringen skal legge frem konklusjonen på studiene for Stortinget i løpet av våren. Direktør i Gassnova, Trude Sundset, sa tidligere denne måneden til Bloomberg at kostnadene «ikke har falt» siden de siste offisielle beregningene.

Men allerede nå er det klart at prislappen på prosjektet har økt.

– Kostnadsøkningen er kommunisert til Gassnova og Olje- og energidepartementet, så de er godt kjent med det, skriver Bjerkås i en e-post til Aftenposten.

– Er det snakk om en moderat eller kraftig økning?

– Det er en klar økning i forhold til det som var skissert i mulighetsstudiet, sier Bjerkås.

Hun sier deler av kostnadsøkningen skyldes at selskapet har oppjustert anslagene for hvor mye CO₂ som skal fanges på Klemetsrud, fra 315.000 tonn året til 400.000 tonn, i dialog med Gassnova og OED.

Fortum har bygget et testanlegg på Klemetsrud, som renser en del av utslippene fra avfallsanlegget for CO₂, før den slippes ut igjen.

Norcem også dyrere

Per Brevik er bærekraftsdirektør for Nord-Europa i Heidelberg Cement, som eier Norcem-fabrikken i Brevik. Han sier at prislappen på deres del av prosjektet har økt.

– Økningen er omtrent på det nivået vi ventet – kanskje litt mer enn vi hadde håpet og trodd, sier han.

Yara vil ikke kommentere sine kostnadsanslag overfor Aftenposten, men henviser til Gassnova, som har fått oppgaven med å lede prosjektet.

Gassnova har levert sin rapport med innstilling til Olje- og energidepartementet, men vil ikke kommentere eller gi Aftenposten innsyn i innholdet i den.

Frykter nedlegging

Kort tid etter at de tre industriaktørene leverte sine konseptstudier med nye prisanslag til Olje- og energidepartementet, kuttet Regjeringen kraftig i budsjettet til karbonfangstprosjektet for 2018.

Daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen avdramatiserte kuttet. Han sa at Stortinget skulle få gjøre en helhetlig vurdering av prosjektet til våren, når også utredningen om lagringsmuligheter var klar og alle kostnader kjent.

Aftenposten har tidligere denne måneden skrevet at både NHO, LO og miljøorganisasjonene Bellona og Zero frykter at Regjeringen vil nedskalere karbonfangstprosjektet eller legge det på is fordi det blir for dyrt.

Også toppsjefene i oljeselskapene Statoil, Shell og Total, som driver lagringsdelen av prosjektet, ba Regjeringen innstendig om å fortsette satsingen på karbonfangst- og lagring.

Statoil-sjef Eldar Sætre understreket at prosjektet vil kreve store subsidier, men sa han føler seg trygg på at karbonfangst vil lønne seg på sikt.

– Dette er et høykostnadsprosjekt, og vi er i et tidlig stadium. Men vi kan godt se for oss samme typen utvikling som vi har sett på fornybarløsninger som sol og vind der kostnadene har falt dramatisk, sa han.