Senker skatten, trapper ned formuesskatten, fjerner arveavgiften

Slik blir skattehverdag med Høyre og Frp i regjering.

Den nye regjeringen ønsker å redusere det samlede skatte— og avgiftsnivået i Norge.

I regjeringsplattformen som ble lagt frem mandag kveld skriver Høyre og Frp at «det private eierskapet skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere».

Regjeringen vil også «stimulere til mer miljøvennlig adferd».

— Frp har presset på for at skattelettelser for lønnsinntekter skulle veie tyngre i forhold til formuesskatten, sier Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen

Fjerner arveavgiften

Dette er de vikitgste punktene i de to regjeringspartienes skattepolitikk for privatpersoner:

 • Senke skatten for lønnsmottakere ved å øke minstefradraget og heve innslagspunktet for toppskatten.
  (Minstefradraget er i dag på 40 prosent av lønnen, maks 81.300 kroner. Innslagspunktet for toppskatten er i dag på 509.600 kroner.)
 • Trappe ned formuesskatten ved å heve bunnfradraget og senke satsen.
  (Bunnfradraget er i dag på 800.000 kroner. Satsen er på 1,1 prosent.)
 • Fjerne arveavgiften.
  (I dag må man betale arveavgift på beløp over 470.000 kroner. Arveavgiften er på 6 prosent for arv på opp til 800.000 kroner. Over 800.000 kroner er arveavgiften på 10 prosent.)
 • Styrke IPS-ordningen (individuell pensjonssparing) for å gjøre det mer attraktivt å spare til pensjon.

Tidsplan?

- Arveavgiften bort i løpet av 2 år, har dere tidligere sagt. Gjelder det fortsatt?

— Vi har diskutert tidsplaner, men det tar vi i de årlige budsjetter, sier Ketil Solvik-Olsen, finanspolitisk talsmann og nestleder i Frp.

Han har sittet i partiets forhandlingsdelegasjon på Sundvolden.

- Formuesskatt ned på fire år?

Les også

Slik skal de endre Norge

— Vi har diskutert mye som ikke står her. Det som står her er retningen, men de årlige prioriteringene er avhengig av handlingsrommet i økonomien. - Har Frp presset på for å få med at også skatten for vanlige lønnsmottagere skal gå ned i denne perioden? Høyre har jo lagt mest vekt på formuesskatten?

— Høyre prioriterte i sitt budsjettforslag formuesskatten versus inntektsskatten i forholdet 17:1, mens vi har hatt det 1:1. Nå har vi to punkter i regjeringsplattformen hvor begge senkes.

Veiselskapet

Den nye regjeringen vil dessuten etablere et infrastrukturfond på 100 milliarder kroner som bygges opp over en femårsperiode. Et eget utbyggingsselskap skal løfte flere veiprosjekter frem. Solvik-Olsen anslår overfor Aftenposten at det nye statsselskapet kan låne ut penger til mellom 1,5 og 2 prosent rente:

— Dette vil gjøre mange veiprosjekter langt billigere å finansiere og bilistene får mer vei for pengene. Folk sier vi tapte bompengeslaget, men her har vi fått gjennomslag for flere store reformer som vi har kjempet hardt for. Og nå får vi bompengemotstandere på innsiden som kan slåss mot det hver dag, sier Solvik-Olsen.

Styrket BSU og billigere netthandel

Videre skriver Høyre og Frp at de vil gjøre følgende:

 • Styrke BSU-ordningen slik at flere unge kan få råd til å kjøpe bolig.
  (I dag kan man frem til man er 34 år spare 20.000 kroner i året til bolig (maks 150.000 kroner til sammen). Det årlige beløpet man sparer trekkes fra på skatten.)
 • Utrede gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag.
  (ROT-fradrget er et skattefradrag for rehabilitering, ombygging og tilbygg. Avdraget er ikke innført i Norge i dag.)
 • Heve grensen for tollfri import.
  (Denne grensen er i dag på 200 kroner.)
 • Styrke fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.
Høyre-leder Erna Solberg skriver i sin regjeringsplattform at de skal senke skatten, trappe ned formuesskatten og fjerne arveavgiften.