Oslo katolske bispedømme godtar at støtten fra statskassen kuttes med over 22.000 kroner hver dag

Millionbråket mellom Den katolske kirke og staten fortsetter, til tross for at kirken nå godtar kutt i millionstøtten.

Oslo katolske bispedømme har gjentatte ganger bedt om utsettelse på millionregningen som må gjøres opp etter det Fylkesmannen og Kulturdepartementet er medlemsjuks. Nå har departementet endelig avslått ønsket om utsettelse, men kirken vil fortsatt ikke betale og viser til at de nå tar staten til retten. Her er biskop Bernt Eidsvig, som er siktet av politiet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner, ved en tidligere anledning.

Oslo katolske bispedømme (OKB) har bedt om at tilbakebetalingen av 40,5 millioner kroner bør vente til retten har avgjort striden mellom dem og staten i saken om påstått medlemsjuks. Saken er ventet å bli behandlet i tingretten i løpet av året.

OKB er uenige i Kulturdepartementets vedtak om at de må betale tilbake beløpet. De mener at de aldri har fått for mye utbetalt fra statskassen, og at staten tolker loven feil.

Bakgrunnen for departementets vedtak er granskingssaken Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte vinteren 2015, som følge av at OKB hadde masseregistrert intetanende, antatte katolikker.

Bakgrunn:

Les også

Millionkrangel mellom Den katolske kirke og staten

Kutter 22.192 kroner – hver dag

Nå godtar imidlertid bispedømmet at staten kutter støtten inntil retten kommer med en endelig avgjørelse.

Det innebærer en årlig avkortning på støtten på åtte millioner kroner de neste fem årene – altså må de kutte utgifter med 22.192 kroner hver dag.

At dette kan tolkes som en helomvending, er Lisa Wade, administrativ leder i OKB uenig i.

— Vi mener fortsatt at det er urimelig at vi må starte med tilbakebetalingen. Derfor klaget vi på dette, uten å få medhold. Vår respons var da å gå til søksmål. Inntil videre forholder vi oss til motregningen, sier Wade.

- Betyr dette at dere forstår at dere kan tape søksmålet mot staten?

— Alt er mulig, men vi mener å ha en sterk sak, ellers hadde vi ikke gått til søksmål, sier hun.

— Ekstraordinær situasjon

Wade har derfor troen på at de vil få tilbake støtten, som nå blir holdt igjen.

Hvor mye åtte millioner utgjør av deres årlige budsjett, har ikke Wade lyst å svare på. Hun sier også at det reviderte budsjettet ikke er godkjent.

— Vi er i en ekstraordinær situasjon. Det jeg kan si er at åtte millioner er mye penger for oss. Men vi er vant til å klare oss med knappe ressurser, sier Wade.