Tidligere Yara-topp dømt til sju års fengsel

Tidligere Yara-topp Kendrick T. Wallace er i lagmannsretten dømt til syv års fengsel for grov korrupsjon i Libya og India.

71 år gamle amerikanske statsborgeren Kendrick Wallace ble domfelt i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Han er den eneste av de fire tidligere lederne i konsernet som ble funnet skyldig da juryen ga retten sin kjennelse i begynnelsen av desember.

Straffen er skjerpet fra to og et halvt års fengsel i tingretten til syv år i lagmannsretten. Økokrim opplyser at straffeutmålingen er i tråd med deres påstand.

– Saken er kanskje den mest alvorlige korrupsjonssaken som er pådømt i Norge når det kommer til størrelsen på bestikkelsesbeløpet, sier førsteadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

Vurderer anke

Forsvarer for Kendrick Wallace, Arild Dyngeland, sier han ikke har rukket å lese dommen, og at det derfor er vanskelig å kommentere den. Han har heller ikke diskutert dommen med klienten.

– Jeg konstaterer at lagmannsretten har en ganske annen vurdering av straffverdigheten sammenlignet med tingrettens vurdering.

– Vi må nå gå grundig gjennom dommen og rettspraksis. De svært ulike vurderingene i de to instansene indikerer et klart behov for en avklaring fra Høyesterett om straffenivået, skriver Dyngeland i en sms til Aftenposten.

Aftenposten avslører: Statseide Yara betalte 2,6 millioner dollar i bestikkelser til postboksselskaper i Karibia

– Godt planlagt

Ifølge Økokrim er bestikkelsene som ble tilbudt, på vel 43,5 millioner kroner.

Ved straffeutmålingen ble det i skjerpende retning blant annet lagt vekt på at Kendrick Wallace var svært sentral ved gjennomføringen av korrupsjonshandlingene, og at handlingene fremsto som godt planlagt.

Retten la også vekt på at Wallace var medlem av Yaras konsernledelse.

Som selskapets juridiske direktør hadde han det øverste ansvaret for selskapets antikorrupsjonsarbeid. Straffeutmålingen for Wallace ble ikke påvirket av at det var andre som tok initiativet til de straffbare handlingene.

Tidligere Yara-topp Thorleif Enger frikjennes for korrupsjon