– Sårbarhetene må ikke bli mer synlige

Norge er i en helt ny sikkerhetssituasjon i Nordsjøen. Det fastslår sjef i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold. Likevel avviser hun at landet er uforberedt.

Administrerende direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold hevder Norge ikke er uforberedt mot etteretningsdroner i Nordsjøen.

Vi må innse at vi er i en situasjon Norge ikke har vært i tidligere.

Det sier administrerende direktør for Petroleumstilsynet (Ptil), Anne Myhrvold til Aftenbladet.

Tirsdag skal hun og Ptil avholde den årlige Topplederkonferansen, med deltakere fra myndigheter, petroleumsindustrien og fagforeningene på Sola. Hovedtemaet er selvsagt:

Sikkerhetssituasjonen på sokkelen.

Siden september har stadige meldinger om observasjoner av uidentifiserte droner på sokkelen, og på norske landanlegg preget nyhetsbildet.

– Ikke noe nytt

Flere russiske statsborgere er den siste tiden blitt pågrepet med droner og bildemateriale av norsk infrastruktur. Aftenbladet kjenner til at myndighetene tror at russisk etterretning står bak store deler av den ulovlige droneaktiviteten på norsk jord.

Likevel har ingen så langt blitt pågrepet mistenkt for flyging av droner nær norske olje- og gassplattformer.

Ptil-sjefen er klar på at dronesituasjonen er ny for aktørene.

– Vi må forstå det bildet bedre. Man må gjøre de tiltakene som er nødvendig der. Når det gjelder sikring har selskapene et ansvar for å bidra med tiltak å hindre bevisste anslag og ha beredskapsplaner for dette. , sier hun.

Sikkerheten i og rundt norske olje- og gassanlegg på lands og til vanns er skjerpet. Her vokter en soldat fra Heimevernet prosessanlegget på Kårstø i Tysvær.

Det er Petroleumstilsynet som skal sette rammene for sikkerhetsarbeidet på sokkelen, samt påse at selskapene følger den opp.

– Dette er en forholdsvis ny situasjon. Da gjelder det å få forståelse for bildet, og skjønne hva det innebærer. Vi har hatt en god kontakt med selskapene og politiet. Vi sendte ut et brev til selskapene og oppfordret til økt årvåkenhet tidlig. Dette skulle bidra til at alle skulle se at vi er i en spesiell situasjon, sier Myhrvold.

Hun fastholder at Ptil har fulgt opp sikringsarbeidet selskapene har gjort på sokkelen.

– Vi har jobbet i mange år med sikring mot bevisste anslag. Dette er ikke noe nytt. Men det har fått en annen oppmerksomhet i denne situasjonen. Vi har ført tilsyn siden 2013 i tråd med petroleumsloven.

– Ikke hemmelighold

Likevel har hemmeligholdet rundt situasjonen vært stort. Ptil har i liten grad kommentert saker i mediene. Myhrvold mener imidlertid dette har vært nødvendig.

– Vi har åpenhet om saker innenfor vårt ansvarsområde, og som vi kan snakke om. Men når ting er overført til andre myndigheter, som dronesaken, så er det politiet som skal håndtere kommentarer rundt det. Det handler ikke om hemmelighold, men om ansvar. Vi må skille mellom hva som er vårt ansvar og hva vi kan snakke om.

Hun mener næringen har jobbet godt mot å sikre seg mot bevisste anslag, som for eksempel cyberangrep, men innrømmer likevel at dagens situasjon er annerledes.

– Men kommer ikke tiltakene for sent?

– Da er man inne på ting man ikke kan snakke om, fordi man avdekker sårbarheter. De sårbarhetene må ikke bli mer synlige.

– Men de svakhetene er vel allerede godt synlige?

– Igjen, noen av tiltakene kan man ikke snakke om. Det betyr at man ikke har det fulle bildet i det offentlige. Det skal man heller ikke ha. For det vil avdekke svakhetene til dem som vil gjør oss vondt. Det er et dilemma å snakke om slike tiltak, fordi man legger åpent svakhetene, fastholder hun.

Tirsdag arrangerer Myhrvold og Ptil topplederkonferansen på Sola.

– Ikke uforberedt

Flere eksperter har hevdet at Norge er uforberedt i møte mot den nye sikkerhetstrusselen offshore og på landanlegg. Til Aftenbladet sa UiS-professor, Sissel Haugedal Jore at Norge kan ha gitt bort for mye viktig informasjon om norsk petroleumsindustri. Dette kan Russland benytte seg av i eventuelle sabotasjeaksjoner, hevdet hun.

Ptil-sjefen går ikke med på at Norge er uforberedt.

– Nei, jeg opplever ikke at vi er uforberedt. Vi må samarbeide, og sette klare ansvarsforhold. Det er PST som gjør trusselvurderingene, og som skal kmaiommentere dette sammen med politiet. Norge er i en annen situasjon.

Nå håper hun Topplederkonferansen, hvor altså sikkerhetstemaet står høyt, skal øke forståelsen for situasjonen næringen står i.