To av tre nye jusstudenter i Oslo er kvinner

Kun 36 prosent av dem som fikk tilbud om studieplass på jusstudiet ved Universitetet i Oslo nå i høst, er menn.

Nesten to av tre ferske jusstudenter her ved Universitetet i Oslo er kvinner.

Det viser tall fra Samordna opptak. I 2019 gikk andelen menn som fikk tilbud om studieplass ned 6,3 prosent fra 2018. I år gikk andelen ned 0,6 prosent fra 2019, skriver Dagens Næringsliv.

Den lave andelen mannlige jusstudenter får jusprofessor Geir Woxholth til å reagere.

– Tallene er ikke isolert sett oppsiktsvekkende, men det at trenden ser ut til å opprettholdes og forsterkes er bekymringsfull, sier Woxholth, som likevel er skeptisk til kvotering.

– Men jeg tenker at man kanskje bør starte med å undersøke nærmere hvorfor det er blitt slik det er. At noe burde gjøres, mener jeg er åpenbart, sier professoren.

Da advokat Bettina Banoun, var ferdig utdannet i 1995, var det jevn kjønnsfordeling på jusstudiet.

– Jeg synes ikke det er heldig om det blir stor overvekt av ett kjønn på noen profesjoner – være seg jurister, psykologer, sykepleiere eller ingeniører, sier Banoun. Hun mener det bør vurderes om privatistordningen bør gjeninnføres.

– Før kunne man ta førsteåret på jusstudiet som privatist. Dersom man fikk gode nok resultater, kom man inn på studiet.