Økonomi

Uendret rente fra Norges Bank. Men den blir satt opp i juni.

Styringsrenten forblir uendret på 1 prosent. Men den blir sannsynligvis satt opp i juni.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder renten uendret.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Torsdag morgen melder Norges Bank i en pressemelding at styringsrenten blir holdt uendret på 1,00 prosent.

Men der blir den ikke lenge.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemeldingen.

I sin forrige pengepolitiske rapport i mars skrev Olsen: «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av det neste halve året.»

Nå har han og hovedstyret nesten bestemt seg og sier for første gang at økningen kommer i juni. Frem til i dag har det vært usikkert om den neste økningen kommer i juni eller september.

Når Olsen uttaler seg som han gjør, er den usikkerheten nå nesten fjernet: Det blir juni.

Olsen i fortid, nåtid og fremtid

I pressemeldingen viser Olsen tilbake til den pengepolitiske rapporten fra mars i år (rapport 1/19).

Da « ... var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var litt over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent.»

Deretter vurderer han det som har skjedd siden mars. Bildet er ikke mye endret:

«Utsiktene og risikobildet tilsier fortsatt en gradvis oppgang i styringsrenten. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet.»

Han konkluderer om renteutsiktene:

«Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 1/19»

Var rekordlav lenge

Styringsrenten startet på sin vei nedover sammen med oljeprisfallet i siste halvdel av 2014.

Den flatet ut på rekordlave 0,5 prosent fra mars 2016 til september i fjor. Da ble den satt opp med 0,25 prosentenheter, og det samme skjedde i mars i år.

Les også

 1. Norges Bank setter opp renten

 2. Bankene varsler kraftig renteøkning

IMF er fornøyd

Mandag offentliggjorde det internasjonale pengefondet IMF sin årlige vurdering av norsk økonomi.

Delegasjonsleder Jaques Miniane var raus med rosen til regjeringen og Norges Bank. Han trakk frem kontrasten mellom Norges Bank og andre sentralbanker.

– Alle sentralbanker tar en pause i renteøkningene. Det gjør ikke Norges Bank, og det er bra. Norge er ikke fanget i fellen med lav prisvekst. Norges Bank strammer til å rette måten, sa Miniane.

Norges Bank innstrammende renteplan er å øke styringsrenten sakte til rundt 1,75 prosent ved utgangen av 2022. Så noe såkalt rentesjokk er ikke på vei til lånekundene.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Norges Bank
 3. Rentemøte
 4. IMF