Økonomi

Iskanten ble flyttet i dag. Men hva betyr egentlig det?

Havisen flytter seg selv, men det er politikerne som bestemmer om de vil åpne for oljeboring i områder med havis, sier direktør Jan-Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt.

Isgrensen kan flyttes politisk. Fysisk flytter den seg selv, forteller direktør Jan-Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt.

  • Hanne Brønmo
    Journalist
Direktør ved Polarinstituttet, Jan Gunnar Winter og Tine Sundtoft, klima og miljøminister.

— Hva er havis, direktør Jan-Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt?- Havis er frosset sjøvann som dannes i nord og i sør.

- Iskanten er punktet hvor havisen slutter. Hva skyldes forvirringen rundt hvor iskanten ligger?

— Trolig skyldes den flere ting. For det første er iskant et dårlig begrep. Det er ikke snakk om en skarp kant, heller en diffus sone fra åpent hav til mer is. Den er dynamisk og skifter posisjon med været fra år til år.

- Legges denne grensen etter faglige eller politiske hensyn?

— Isgrensen er et fysisk parameter som styrer seg selv. Samtidig er det er en samfunnsmessig og politisk vurdering å bestemme hvilken risiko man vil ha i områder med aktivitet. Det baseres på andre forhold enn de vi vurderer. Hvis risikovurdering er at de ikke ønsker is i boreområdene, må grensen trekkes lenger sør. Hvis de vurderer det som forsvarlig med noe is i områdene, flyttes grensen lenger nord.

- Hvordan jobber dere med havis?

— Vi gjør daglige observasjoner med satellitt for å få dannet et faktagrunnlag om isnivået i Barentshavet. I forbindelse med 23. konsesjonsrunde har vi sett på hvordan isen er fra sør til langt nord. Dette faktagrunnlaget har vi avlevert til beslutningstagerne, som bestemmer veien videre.

- Hva er Polarinstituttets rolle i å definere hvor grensen ligger?

— Vi produserer kart som viser sannsynligheten for hvor isen går. I vår database har vi isstatistikk for de siste 30 årene i Barentshavet, som ligger til grunn for å definere grensen.

- Hvilke dyrearter finnes i området?

— I overgangen mellom åpent hav og is er det gode vilkår for plankton og alger som er kritisk også for andre i næringskjeden. Økologiske sårbarheter vil også vandre nordover med isen.

- Er det en risiko for at iskanten forsvinner?

— Klimaendringer fører til at området forandres raskt, og denne delen av Arktis forandrer seg enda raskere. Vi forventer at isen beveger seg nordover. Når det gjelder klima, må man alltid ta forbehold om hva fremtiden vil bringe. Klimamodellene viser mindre og mindre is i havet, også på vinterstid. Vår oppgave blir å oppdatere våre data slik at det gjenspeiler virkeligheten.

Se dokumentaren

Les også

  1. Iskanten har krøpet mot nord

  2. Vannet blir brunere og kalkinnholdet synker

  3. Regjeringens nye lisenser møter kraftig klimamotbør