Økonomi

Norges Bank kuttet renten for en uke siden. Storbankenes kunder må vente.

Norges Bank har kuttet styringsrenten for å dempe koronakrisen. De fleste storbankene drøyer med å la lånekundene få glede av det. Men én bank har ombestemt seg.

Nordea vil ikke si om de vil følge SR-Banks eksempel og fremskynde rentekutt.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Det går mange uker fra Norges Bank kutter styringsrenten til kuttet kommer lånekundene til gode.

De største bankene vil alle sette ned renten med 0,35 eller 0,5 prosentenheter med virkning fra månedsskiftet april/mai. Unntaket er Danske Bank, som kutter renten fra 15. april.

Norges Bank satte ned styringsrenten 0,5 prosentenheter 13. mars for å dempe virkningen av koronakrisen.

Rogalands storbank Sparebank1 SR-Bank skulle opprinnelig sette ned renten fra slutten av april. Tirsdag snudde banken.

– Vi skal klare å sette ned renten så fort det lar seg gjøre, i alle fall før påske, sier konserndirektør Thor-Christian Haugland til Aftenbladet.

Les også

Hver dag ber tusenvis av kunder om utsatt avdrag

Følger «vanlig praksis»

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea Norge sier banken følger vanlig praksis.

– Vi bruker samme tidsperiode når vi setter renten opp og når vi setter den ned. Dette er begrunnet med forretningsmessige hensyn. Renteøkninger og rentereduksjoner skal virke likt overfor vårt kostnadsbilde, sier han.

«Kostnadsbildet» i denne sammenhengen er prisen på penger. Alle bankene låner penger inn i det proffe pengemarkedet for å finansiere seg. Disse pengene er noe av grunnlaget for å låne ut penger til boligkjøpere og andre.

– Når vi setter opp lånerentene, må vi etter reglene vente i seks uker. For å balansere et mulig tap som følge av dette, praktiserer vi seks ukers utsettelse når vi setter ned renten, sier Steffensen.

Snorre Storset er sjef for Nordeas norske virksomhet.
Les også

Regjeringen med korona-krisefond på 100 milliarder til norsk næringsliv

Slik virker loven

Et «mulig tap» oppstår fordi renten i pengemarkedet kan endre seg i samme stund som Norges Bank endrer styringsrenten.

Derfor kan bankenes kostnader stige med en gang når Norges Bank setter opp styringsrenten. Men bankene kan etter reglene for varslingstid ikke sette opp sine lånerenter før etter seks uker. Med økt kostnad kan utlånsmarginen bli dårligere for bankene i disse ukene.

Denne reduserte marginen henter bankene inn igjen med tilsvarende venting i seks uker når de setter ned renten til lånekundene ved rentekutt fra Norges Bank. Reglene har ikke krav om dette.

Når renten i pengemarkedet synker raskt, mens utlånsrenten holdes oppe, vil marginen i en seks ukers tid bli bedre.

I løpet av økende og synkende styringsrenter over tid vil endringene i styringsrenten dermed i utgangspunktet ikke påvirke bankenes margin på utlån.

Nordea vil ikke si noe om sine renteplaner etter at SR-Bank har fremskyndet sitt kutt overfor kundene.

– Vi vurderer markedssituasjonen fortløpende. Da ser vi både på konkurransesituasjonen og markedsprisen på penger, sier Steffensen.

Kjerstin Braathen leder Norges desidert største bank, DNB.

Slik svarer den aller største

DNBs kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald skriver i en e-post til Aftenposten:

«Finansavtaleloven krever 2 måneder varslingsfrist på rentereduksjoner for innskudd. Normal praksis er at man bruker samme varslingsfrist også for lån.»

Med andre ord følger DNB den samme praksisen som gjelder for innskudd, også for utlån.

I den pågående koronakrisen kutter DNB utlånsrenten raskere enn etter to måneder, det vil si fra 1. mai:

«..., sånn at våre boliglånskunder skulle få nyte godt av rentekuttet enda raskere enn vanlig.»

På spørsmål om DNB vurderer å fremskynde rentekuttet, svarer Skjennald:

«Vi gjør løpende vurderinger av rentebildet og markedet, og kundene skal være trygge på at vi har konkurransedyktige priser over tid.»

Ingen planer i Trondheim

Danske Bank skriver i en e-post til Aftenposten at banken vil strekke seg langt overfor kundene og derfor setter ned sine renter «så tidlig som 15. april». Men banken vil ikke fremskynde:

«Situasjonen i pengemarkedet er usedvanlig uoversiktlig i disse dager og ingen vet hva som kommer til å skje med rentenivåer eller finansieringskostnader. Vi forholder oss nå til den datoen som er satt.»

Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank1 SMN i Trondheim sier de ikke har planer om å fremskynde sitt annonserte rentekutt.

– Men vi gjør en løpende vurdering, sier han.

Les mer om

  1. Koronaviruset