Økonomi

Algene i Lofoten flytter seg vestover. Oppdretter flytter laksen nordover.

Oppdrettsselskapet Nordlaks flytter laksen. Andre må bare vente og se hvordan det går når algene beveger seg vestover i Lofoten.

Torsdag startet Nordlaks jobben med å flytte laksen fra anlegget Kalvhodet øst i Lofoten til et anlegg i Vesterålen. Søndag var jobben gjort etter seks turer med brønnbåten.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– Ut fra prognoser for vannstrømmene forventer vi at de dødelige algene flytter seg vestover i Lofoten mot Øksfjorden, sier forsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet torsdag ettermiddag.

Men det er ifølge ham vanskelig å si hvor fort dette vil gå.

Øksfjorden ligger øst for Svolvær. Naustvoll sier det torsdag ble målt relativt høye konsentrasjoner av alger i området mellom Rinøya vest for munningen av Ofotfjorden og Molla rett øst for Svolvær.

Fiskeridirektoratet melder i en oppdatering torsdag ettermiddag at satellittbilder indikerer høye konsentrasjoner av alger her.

– Det er en rekke oppdrettsanlegg i dette området, sier kommunikasjonsdirektør Anette Aase i Fiskeridirektoratet.

Sammenlignet med tidligere tyder dette på at de høye algekonsentrasjonene flytter seg utover i Lofoten.

– Det kan være godt nytt hvis algene møter vannforhold som gjør konsentrasjonen lavere. Hvis konsentrasjonen holder seg slik den er nå, er det fare på ferde, sier Aase.

Direktoratet melder at det nå ikke er dødelighet innerst i Ofotfjorden. Det var der den dødelige algebølgen startet.

Starter tømming av anlegg

Nordlaks er en av de største oppdrettsselskapene i området som er rammet. De har fire anlegg som er i faresonen i Lofoten.

– Vi har tømt ett anlegg. Natt til torsdag var jobben gjort etter stor innsats. 1,5 millioner fisk er flyttet til et anlegg i Vesterålen, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks.

Torsdag besluttet selskapet å starte tømmingen av enda et anlegg. Her er det 350.000 fisk, men den er større enn i det andre anlegget. Det vil ta rundt to og et halvt døgn å tømme anlegget og flytte fisken til et annet anlegg i Vesterålen.

Begge disse anleggene ligger rett øst for Svolvær i Lofoten. I dette området melder Fiskeridirektoratet om relativt høye konsentrasjoner av alger torsdag.

Nordlaks tapte for en ukes tid siden 1,3 millioner fisk i et anlegg i Troms mai. Anslått salgsverdi for slakteklar fisk er med dagens laksepris drøyt 300 millioner kroner.

Nordlaks har eget slakteri ved Stokmarknes. Det er i beredskap hvis det blir besluttet å starte nødslakting av laksen.

Taper milliardbeløp

Onsdag ettermiddag hadde Fiskeridirektoratet et anslag på 11.600 tonn død laks sør i Troms og nord i Nordland. Direktoratet anslo verdien av denne til rundt 720 mill. kroner.

Men dette er antall tonn som er død i anleggene slik fisken nå er. Oppdrettere har fortalt Aftenposten at vekten av den døde fisken er omtrent halvparten av slakteferdig vekt. Gitt et slikt anslag, vil salgsverdien av den døde fisken ligge rundt 1,5 milliarder kroner.

Torsdag ettermiddag meldt direktoratet et grovt anslag på ytterligere 400 tonn tapt fisk i Nordland siste døgnet.

For Troms har direktoratet ikke fått oppdaterte anslag torsdag.

Nordlaks startet torsdag pumpingen av 350.000 laks fra anlegget Kalvhodet opp i brønnbåten. Deretter blir den flyttet til Vesterålen.

Les også

 1. Dødsalgen dreper oppdrettsfisk for milliarder. Kasse på kasse med ubrukelig fisk fraktes til land.

 2. Lakselus, sykdom og høye kostnader tvinger fiskeproduksjon opp fra havet

Ingen steder å flytte til

Ellingsen Seafood har tre anlegg i faresonen for alger. I ett anlegg i Ofoten har 70–80 prosent av fisken dødd. Anslått salgsverdi: Rundt 250 millioner kroner

– I det to andre anleggene får vi ikke gjort noe. Vi har ingen anlegg å flytte fisken til. Vi kan bare vente og håpe på mindre sol slik at algene blir svekket, sier daglig leder Line Ellingsen.

Begge disse anleggene ligger på strekningen Rinøya-Molla der det torsdag ble målt relativt høye konsentrasjoner av alger

Hun sier de har situasjonen under kontroll, så langt det er mulig.

– Vi konsentrer oss om å ta opp død fisk fra anlegget som ble angrepet. Dette er svært arbeidskrevende, men det skjer i et godt samarbeid med andre aktører i fiskerinæringen, sier hun.

Permitterer i slakteriet

På Ellingsens slakteri på Skrova blir rundt 20 personer permittert i juni, og det blir uttak av ferie i juli.

– Vi vil prøve å ta igjen noe av tapet ved å la den gjenværende fisken vokse seg større, sier Ellingsen.

Mortenlaks i Lødingen er et annet selskap som ikke får gjort noe. I ett av deres to anlegger har det dødd fisk med en anslått slakteferdig salgsverdi på 165 millioner kroner.

I det andre anlegget har Mortenlaks settefisken (smolten) stående.

– Det er ingen steder å flytte den. Vi er gissel i eget hus, sier daglig leder Tom Jarle Bjørkly.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Laks
 3. Oppdrettsnæring
 4. Alger