Er gevinsten av sparte liv stor nok til å forsvare et nedstengt Norge? SSB-forskere har funnet et svar.

Fire økonomer anbefaler kort prosess og strenge tiltak for å eliminere koronaviruset. Gevinsten av sparte leveår mer enn oppveier de store økonomiske kostnadene.

Korona-epidemien legger Karl Johans gate i Oslo øde.
  • Sigurd Bjørnestad

En gruppe forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget den første samlede samfunnsøkonomiske analysen av kampen mot korona.

Den prøver å veie verdien av sparte leveår opp mot kostnadene ved å stenge ned store deler av økonomien. Pluss en rekke andre gevinster og kostnader.

Les hele saken med abonnement