Økonomi

- Har arbeidet hardt med interne utfordringer

Samtidig fastholder administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, at interne kritikere er behandlet korrekt, og hun avviser kritikken fra egne rekker.

Lisa Wade er bispedømmets administrative leder, her fra pressekonferansen der kirken presenterte opprydningsarbeidet i medlemslistene som Fylkesmannen i Oslo og Akershus påla.
 • Bjørn S. Kristiansen
  Bjørn S. Kristiansen

Oslo katolske bispedømmes administrative leder besvarer kritikken fra bispedømmets samfunnskontakt i en epost til Aftenposten.

— Det er gledelig at Ingrid Joys mener at å si fra internt om kritikkverdige forhold er en lojalitetshandling. Jeg er helt enig. Både ledere og ansatt må kunne stille kritiske spørsmål internt. Derfor reagerer jeg med undring over at hun nå velger å ta opp interne arbeidsmiljøproblem gjennom media, skriver Wade.

 • Ansatt slår tilbake mot kirkeledelsen: - De har en helt særegen virkelighetsoppfatning. Det går på tilliten løs.
  Videre gjør hun det klart at hun ikke kjenner igjen Joys beskrivelse av beskyldninger om medielekkasjer, og at Wade derfor skal ha holdt Joys utenfor prosesser på arbeidsplassen.

Wade avslår å svare på Aftenpostens oppfølgingsspørsmål om dette.

- Kritikerne er korrekt behandlet

— Jeg avviser også at jeg har informert «hele det katolske Norge» - altså våre 135.000 medlemmer - om navn på en kritisk gruppe ansatte. Derimot har jeg sendt en mail til våre ca 80 prester og noen klostre og informert om at de omtalte kritikerne er behandlet korrekt. Jeg anser det som viktig at prestene, sentrale ledere i kirken, blir holdt godt informert – spesielt når media gjengir anonyme påstander om trakassering. De omtalte kritikerne er enten blitt forfremmet, har samme jobb eller har selv valgt å gå over i annen stilling, skriver Wade videre.

- Opplever at det er bedre stemning

I sin opprinnelige svar-epost, skriver imidlertid Wade:

— Det siste halve året har OKB arbeidet hardt med interne utfordringer. I samarbeid med eksterne fagfolk har vi jobbet systematisk med HMS-arbeid, oppfølging av ansatte samt ledelses- og organisasjonsstrukturen i OKB. Samtlige pålegg fra Arbeidstilsynet er nå oppfylt. AMU, verneombudet og ledelsen opplever at det er bedre stemning i organisasjonen, selv om det er arbeid som gjenstår. Men vi har en politisak hengende over oss og lever i et vakuum inntil den er avsluttet. I denne situasjonen er det forståelig at det kan oppstå uro. Vi prøver å håndtere dette på en ordentlig og omsorgsfull måte og må bare innse at vi ikke alltid lykkes.

Les også

 1. Fylkesmannen krever 40 millioner tilbake fra den katolske kirken

 2. Oslo katolske bispedømme risikerer flere millionkrav

 3. - Biskop kjente til medlemsregistrering

 4. Den katolske kirke: Vi har ikke gjort noe ulovlig

 5. Katolikker mener de burde ha fått mer i statsstøtte

 6. «Saken med Oslo katolske bispedømme har en helt annen karakter og skiller seg fra andre saker»