Mangeårig avdelingsleder i oljefondet saksøker Norges Bank for kjønnsdiskriminering

Avdelingsleder Elisabeth Daae i oljefondet saksøker sin arbeidsgiver for kjønnsdiskriminering og ulovlig oppsigelse og krever 16 millioner kroner.

12. april møter en mangeårig avdelingsleder i oljefondet sin arbeidsgiver i Oslo tingrett. Det er satt av 18 rettsdager til saken.

12. april starter rettssaken mellom Daae og Norges Bank, skriver Dagens Næringsliv.

Daae mener hun ble ulovlig omplassert og ble bedt om å sørge for at det var såpe på herretoalettene og passe på at det var ny melk i kjøleskapet i sosial sone, ifølge sluttinnlegget til hennes advokat, Sigurd Knudtzon.

Daae har doktorgrad i matematikk og har i mange år vært avdelingsleder i oljefondet.

Oljefondet avviser søksmålet og kritikken fra Daae.

Hun jobber fortsatt i oljefondet, men kjemper for å få beholde sin opprinnelige stilling som sjef for avdelingen som analyserer verdipapirhandel. Hun mener hun ble omplassert mot sin vilje, og at endringsoppsigelsen er en gjengjeldelse fra ledelsen fordi hun har varslet om en ukultur på arbeidsplassen.

Pressesjef Line Aaltvedt i oljefondet skriver i en e-post at det ikke er noe faktisk eller rettslig grunnlag for søksmålet til Daae.

– Våre undersøkelser viser at de ansatte opplever at arbeidsmiljøet i Nbim er godt. Banken har i flere år forsøkt å hjelpe den ansatte og søke å finne en løsning på situasjonen. Begge deler har vist seg umulig. Arbeidsgiver har gjort ikke bare det loven krever, men alt som har vært mulig for å hjelpe henne. Dette er en trist personalsak som har gått over flere år, skriver Aaltvedt.

Det er satt av hele 18 dager til saken. Både sentralbanksjef Ida Wolden Bache og oljefondssjef Nicolai Tangen er kalt inn som vitner.