Økonomi

Statoil mener oljesand er misforstått

Oljesand forurenser ikke så mye som mange tror, hevder Statoil. Selskapet tror ikke på kutt i egen produksjon for klimaets skyld.

Statoil vil ikke legge begrensninger på sin egen olje- og gassekspansjon for at klimamålene skal innfris. Her fra demonstrasjonsanlegg for oljesand i Leismer, Canada.
  • Aftenbladet.no
  • Tor Gunnar Tollaksen

— Det er viktig at industrien engasjerer seg i de internasjonale forhandlingene. Statoil støtter internasjonale avtaler om å nå togradersmålet og er opptatt av at det brukes markedsbaserte løsninger eller kvotesystemer. Det er viktig med en avtale som er så internasjonal som mulig, sier Statoils klimadirektør Hege Marie Norheim.

90 selskaper får skylden for å stå bak nesten 70 prosent av verdens klimautslipp siden 1750. Store oljeselskap som Chevron, BP og ExxonMobil har vært utslippslokomotiv i en årrekke, men også norske Statoil kommer med på listen over tidenes klimaverstinger.

— Vi anerkjenner alle sammen at samfunnets bruk av kull, olje og gass er utfordringen. At energisystemene våre i dag bidrar til store utslipp, er vel kjent. Men samtidig er det slik at våre ressurser og teknologi bør gjøre vår industri til en del av løsningen, fortsetter Norheim.

Vil lete mer

Les også

Er 90 bedrifter«ansvarlige» forklimatrusselen?

Statoil følger spent med på de pågående klimaforhandlingene i Warszawa og mener at selskapet vil stå godt rustet dersom en enighet om klimakvoter kommer på plass. Men selv vil selskapet ikke foreta kutt.— Statoil har de laveste utslippene i verden per fat vi produserer. Norsk olje og gass er 60 prosent bedre enn gjennomsnittet. Vi vil fortsette å konsentrere oss om dette fordi vi mener det er et framtidig konkurransefortrinn. Samtidig er det i bruken av olje og gass at mesteparten av utslippene skjer – åtte til ti ganger mer enn i produksjonen.

— Hvis verden får til en avtale, betyr det store endringer i energisystemene i hele verden. Energiforbruk og etterspørsel må ned, men selv innenfor togradersscenarioet vil det være behov for olje og særlig gass fram mot 2035. Eksisterende felt vil ikke kunne produsere nok for å møte de behovene. Vi er derfor innstilt på økt leteaktivitet og utvikling av nye felt, fortsetter Norheim.

Mangler troverdighet

Det er ikke musikk i ørene til miljøvernorganisasjoner som Greenpeace og Naturvernforbundet som mener at Norge og nettopp Statoil skal gå foran for å redusere utvinningen i den fossile sektoren, som tillegges mest skyld for at kloden trues av en klimakrise.

I går forlot mange store miljøvernorganisasjoner klimamøtet i Warszawa i protest mot det de frykter kan bli nærmest resultatløse forhandlinger.

— Mange sterke krefter er redde for en offensiv klimapolitikk. Kull-,olje-, og gassektoren har veldig lite å tjene på globale løsninger. Verden har ikke tid til å vente. Det kreves handling. Mangel på avtaler kan til slutt ende med at selskapene står overfor dramatiske reduksjoner i framtiden dersom klimaambisjonene skal innfris.

— De fossile selskapene sosiale lisens blir svakere og svakere. Det blir mer og mer tydelig at de saboterer nasjonale og internasjonale klimatiltak. Troverdigheten er lik null, mener Truls Gulowsen i Greenpeace.

Skylder på kull

- Hvorfor er det riktig av Statoil å fortsette med oljesandproduksjon, dersom det totale forbruket av fossile energikilder må ned fram mot 2050?

— Oljesand er ikke den mest forurensede delen av vår virksomhet. Det er en misforståelse. Flere felt hos oss – også på norsk sokkel – har like høye eller mer utslipp av CO per fat. Å produsere energi krever mer og mer energi over hele verden. Spørsmålet om hvilke felt som er lønnsomme å drive handler mer om totale kostnader og prisen på olje.

- Er ikke Statoil klar for en dreining, men vil fortsette som før?

— Dersom totredjedeler av de fossile ressursene skal bli liggende, betyr det først og fremst at det ikke lenger vil være plass til kull. Hvis kull skal ut, så vil etterspørselen etter gass øke for å produsere elektrisitet. Her vil norsk gass spille en avgjørende rolle i omleggingen av energiløsningene. Vi ønsker oss en verden uten global oppvarming og er tilhenger av at utslippene reduseres, sier Hege Marie Norheim.

– Statoil har også et stort ansvar for de dramatiske klimaendringene med tørke, redusert matproduksjon og store oversvømmelser som vi står foran om ikke utslippene reduseres kraftig og en stor andel av de allerede oppdagede fossile ressursene blir liggende. Vi kan vise at vi har forstått alvoret og snu i tide. Olje og gass har gjort oss til et rikt land, nå må vi bruke den rikdommen til å sikre en mer miljøvennlig fremtid, mener Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.