Økonomi

To direktører går av i Telenor

Finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen forlater Telenor som følge av Vimpelcom-saken. Den interne rapporten legges frem fredag.

Finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen har begge vært suspendert siden November. Nå går de av som følge av Vimpelcom-saken.
  • Petter Winther
  • Alf Ole Ask
    Journalist

Telenor har inngått fratredelsesavtale med finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen. Det kommer frem av en børsmelding fredag morgen.

Begge direktørene har vært suspendert siden Deloitte starte granskningen i forbindelse med Vimpelcom-saken.

I den samme børsmeldingen skriver Telenor at de vil holde en pressekonferanse klokken 11. Der vil de presentere rapporten fra Deloitte i sin helhet.

Samtidig kommer nyheten:

Les også

Nye kritikkverdige forhold i Telenor

– Ingen Telenor-ansatte har vært delaktig i korrupsjon

– Rapporten slår fast at ingen Telenor-ansatte har vært delaktige i korrupsjon. For deler av håndteringen av VimpelCom-eierskapet får Telenor gode skussmål, men rapporten synliggjør også svakheter knyttet til organisering, kommunikasjon og lederskap i denne saken. Dette er alvorlig. Styret og ledelsen erkjenner at vi må forbedre måten vi arbeider på. Det er en selvfølge at lover og regler skal følges, men vi må strekke oss lenger. Det skal aldri være tvil om at vi i Telenor etterlever våre etiske retningslinjer, sier Gunn Wærsted, styreleder i Telenor ASA i en pressemelding.

Fridtjof Rusten og Ole Bjørn Sjulstad, som også har vært fristilt under Deloittes gjennomgang, går tilbake til sine tidligere posisjoner i Telenor, står det i pressemeldingen. De to har representert Telenor i styret i VimpelCom.

  • Bakgrunn: Telenors valgkomité har lest granskningsrapporten

Telenor får kraftig kritikk i rapportenRapporten til Deloitte tar for seg Telenors håndtering av korrupsjonssaken i Vimpelcom. IfølgeDagens Næringsliv blir Telenor kraftig kritisert i rapporten.

Granskerne i advokatfirmaet mener både konsernsjef, styret og næringsministeren ble informert altfor sent.

– Vi må erkjenne at vi i denne saken ikke lykkes i å håndtere en viktig bekymringsmelding i henhold til Telenors etiske standarder. Det er imidlertid bra å se at en Telenor-ansatt reagerte på mulige kritikkverdige forhold og sa ifra om det, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

I februarinnrømmet Vimpelcom bestikkelsertil Usbekistans presidentdatter, og vedtok en bot på 795 millioner dollar.

Siden novemberhar Deloitte gått gjennomden norske telegigantens håndtering av sitt eierskap i Vimpelcom og håndteringen av korrupsjonssaken.

Aa: – Min avveining var riktig

Finansdirektør Richard Olav Aa har kommet med en egen pressemelding der han sier at han er blitt enig med Sigve Brekke om at de skal gå hver til sitt.

— Jeg har hele tiden sagt at jeg har behandlet bekymringsmeldingene vedrørende VimpelCom, som kom i 2011, på korrekt måte. Dette bekrefterDeloitte i sin rapport. Deloitte stiller dessuten et spørsmål ved min vurdering som toppleder etter et styremøte i 2013. Avveiningen jeg gjorde etter dette styremøtet var basert på det jeg visste da, og gitt omstendighetene den gang mener jeg fortsatt avveiningen var riktig, sier Aa i pressemeldingen.

Han takker videre for mange gode år i Telenor.

Espen: – Fikk tilbud om ny jobb i Telenor

Juridisk direktør Pål Wien Espen sier i en kommentar til Aftenposten at han er glad for at Deloitte bekrefter at det ikke har skjedd noe ulovlig og at ingen i Telenor er innblandet i korrupsjon.

– Jeg ser imidlertid i ettertid at det, da TeliaSonera-saken sprakk i 2012, er gode grunner til at jeg burde ha forvisset meg om at daværende konsernsjef Jon Fredrik Baksaas var kjent med saken, sier han til Aftenposten via sin pr-rådgiver Morten Woldsdal.

Espen er blitt ilbudet en ny stilling i Telenor som han har takket nei til.

– Etter snart seks måneders permisjon, og den krevende prosessen som jeg har vært igjennom i den forbindelse, føler jeg imidlertid at det nå er best å fortsette karrièren utenfor Telenor. Jeg har derfor takket nei til dette tilbudet og i stedet inngått en fratredelsesavtale med selskapet.

Kaste deler av styret ?

Nominasjonskomiteen i Telenor er inne i sluttspurten av å vurdere styret i selskapet. Den 24. april fikk komiteen en «overordnet gjennomgang» av rapporten som advokatselskapet Deloitte har laget på oppdrag fra styret i Telenor. Det skriver næringsminister Monica Mæland (H) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Næringsdepartementet er representert i nominasjonskomiteen og dermed har departementet vært orientert om innholdet i rapporten en stund.

Den 11. mai skal det være generalforsamling i Telenor. Da velges den nye bedriftsforsamlingen som skal velge det nye styret.

I fjor måtte styreleder Svein Aaser gå av etter at næringsministeren ikke hadde tillit til ham som følge av håndteringen av VimpelCom-saken. Han ble erstattet med Wærsted i januar i år. Det store spørsmålet er hvor omfattende utskiftingene blir i styret i Telenor.

Vil du lære mer om Usbekistan, lytt til denne:

Les også

Telenor-strid om når Vimpelcom-varsel ble gitt

Les mer om

  1. Telenor