NHO ser lyspunkter selv om oljen faller

NHO tror den økonomiske nedturen blir kortvarig. Men det betinger at Norge klarer å flytte arbeidskraft fra olje til veibygging.

Adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO tror det vil lysne i norsk økonomi i 2016.
  • Sigurd Bjørnestad

Adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO ser plusser og minuser med det som nå skjer i norsk økonomi. Det store minuset er selvsagt at oljeprisen og oljeinvesteringene faller.

— Det er klart at noe aktivitet vil falle bort, og det ser vi særlig i leverandørindustrien, sier hun.

Men hun ser også lyspunkter i det som skjer nå. Prisfallet på olje setter i gang andre krefter i økonomien, og de drar i motsatt retning.

— Det er klart positive effekter også av det som skjer. Det ene er at kronen har falt så kraftig. Det gjør at eksportrettet industri får et oppsving. Det ser vi allerede, for eksempel i prosessindustrien, der særlig aluminium er viktig, sier hun.

Andre får folk

Dessuten blir det lettere for andre enn oljebedrifter å få tak i kvalifiserte folk.

— Det har vært et veldig press i arbeidsmarkedet. Det er i tillegg sektorer som roper etter investeringer. Kraftutbygging for eksempel, der Statnett har enorme investeringsplaner i kraftnettet. Behovet for investeringer i jernbane, veier og boliger er blant det som skaper et aktivitetssug i økonomien. Det handler derfor om få til et godt skifte fra deler av økonomien som nå går svakere til sektorer som trenger en opptur, sier hun.

Og hvis næringslivet får til denne overgangen, så spår Lund at nedgangen blir kortvarig.

— Da vil man nok se en knekk i 2015, men at man ganske raskt vil komme opp igjen.

Les også:

Les også

Vi bør elske kronen som faller

Holde renten lav lenge

— Hvilket råd vil du gi til Norges Bank før torsdagens rentemøte?

— Det kan være på tide med et visst rentekutt. Alternativet til det er å signalisere veldig tydelig at man vil holde renten stabil på det lave nivået i en periode frem i tid. Det vil kanskje kunne gi samme effekten som et rentekutt nå, sier hun.

Lund minner om at oljeprisens videre ferd er viktig.

— Hvis den fortsetter å falle, så vil de negative effektene forsterke seg, sier hun.

Fallet i oljeinvesteringer kaster skygge over industrien

Avdelingsdirektør Dag Aarnes la tirsdag frem NHOs nye prognoser til 2016. De er blant annet basert på svar fra knapt 2000 bedrifter om markedssituasjonen og fremtidsutsiktene.

Industrien som leverer til oljen, ser vesentlig mørkere på markedssituasjonen enn for ett kvartal siden. Men i det NHO kaller «eksportintensive næringer», er stemningen omtrent uendret fra forrige kvartal.

Fallet i oljeinvesteringer og oljepris kaster en skygge over industrien, men Aarnes ser også klare lyspunkter.

- 2014 ble bedre enn vi trodde ved inngangen til året. Eksportutviklingen har vært god i 2013 og 2014. Vi er på vei tilbake til tradisjonelle eksportmarkeder, sier han.

Det hjelper også å ha en stat som bruker mye penger.

NHO: Ledigheten stiger fra 3,5 i år til 4 prosent

— Det er kraftig vekst i offentlige investeringer som kompenserer for bortfallet av andre investeringer, sier han.

NHO spår med dette utgangspunktet at ledigheten stiger fra 3,5 prosent i år til 4 prosent de neste to årene. Det betyr 13.000-14.000 flere ledige. Eksportveksten for tradisjonelle varer neste år blir omtrent som i år, mens den vil øke mye mer i 2016.

Dermed ligner NHOs prognoser mye på dem Statistisk sentralbyrå la frem torsdag i forrige uke: 2015 blir et relativt svakt år, men det vil lysne i 2016.

Les også: