Økonomi

- Oljefondet bør selge seg ut av olje og gass

 • Stine Barstad

- Oljefondet tar en større risiko ved å beholde investeringene i olje, gass og kull, enn å dumpe dem, mener finansekspert Sony Kapoor. Foto: Signe Dons

 • Det gir ingen finansiell mening for Oljefondet, som får sine innskudd fra olje og gassinntekter, å være investert i disse sektorene, sier finansekspert Sony Kapoor.

Oljefondet bør selge seg ut av CO2-tunge selskaper, investere i grønn teknologi og putte mer penger i utviklingsland, mener Sony Kapoor.

Finanseksperten og lederen for tankesmien Re-Define hiver seg med en kronikk i dagens Aftenposten inn i den norske valgkampen.

Kapoor, som har vært rådgiver for Finansdepartementet, UD, EU, IMF og Verdensbanken, mener Norge gambler om ikke Oljefondets investeringsstrategi legges om.

Les også

Investering for fremtiden

I en rapport skrevet for Kirkens Nødhjelp argumenterer han for at fondet er for eksponert mot effektene av en eventuell ny, internasjonal klimaavtale. Årsaken er at rundt 15 prosent av pengene er plassert i de mest karbonintensive bransjene. Derfor mener han, som SV, at fondet må ut av disse.

— Det vil ikke fjerne risikoen, i og med at inntektene kommer fra olje og gass, men det vil i alle fall bety at man ikke er finansielt uforsvarlige, sier han.

Priset inn?

På spørsmål om hvordan fondet ser på risikoen i de mest karbontunge investeringene, svarte Oljefondets sjef Yngve Slyngstad fredag at mye av denne allerede kan være priset inn i aksjene.

— Jeg tror ikke det stemmer. Det ville ikke være så annerledes enn om man spurte noen i 2006–2007 om risikoen for en stor finanskrise var priset inn i bankaksjer, sier Kapoor.

— Tidshorisonten for de fleste investorer er 2–3 år. Prisingen på disse aksjene er bestemt av investorer som har et mye kortere perspektiv, og sannsynligheten for at vi har en klimaavtale om 2–3 år er mye mindre enn om ti år.

Les også

Mer oljepenger til Afrika

Bør forlenge horisonten

Han sier Oljefondets portefølje skiller seg lite fra mer kortsiktige investorers, og at fondet må oppføre seg som en mer langsiktig investor om det skal kunne nå målet om 4 prosent årlig avkastning. Årlig gjennomsnittlig avkastning hittil er på 3,17 prosent. Slyngstad er gått langt i å antyde at det er umulig å nå målet med dagens mandat.

En mer langsiktig strategi bør også innebære at mer av fondets penger investeres i unoterte selskaper og infrastruktur i fremvoksende økonomier, mener Kapoor.

Han tror det kan være lurt å splitte fondet, der én del investeres tilnærmet som nå, mens en del konsentrerer seg om investeringer i fremvoksende markeder. Disse bør trappes opp og utgjøre minst 200 milliarder dollar innen 2020.

Les også

Oljefondet vil unngå klimasmell

— Bør bli liggende

Leder for Venstres programkomité, Guri Melby, er enig i at det er for risikabelt å basere store deler av sparingen på fossil energi.

— Venstre mener størsteparten av den gjenværende oljen bør bli liggende. Da er det veldig uklokt at Oljefondets portefølje baserer seg tungt på investeringer som bare en lønnsomme dersom klimapolitikken slår feil. Norges nasjonalprodukt er ekstremt oljeavhengig som det er. Oljefondet representerer en mulighet til å satse mye bredere.

Også KrF tar til orde for en omlegging.

— KrF vil vri en stor andel av fondets investeringer fra fossil til fornybar energi. Men vi har ikke noe vedtak på at fondet bør selge seg ut av all fossil energi, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Ap, H og Frp har ingen intensjoner om å be fondet selge seg ut av olje, gass og kull.

stine.barstad@aftenposten.no

Relevante artikler

 1. NORGE

  Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.

 2. DEBATT

  Å selge seg ut av olje og gass er fornuftig. Men det er ikke nok.

 3. ØKONOMI

  Her er seks grunner til at Oljefondet vil selge oljeaksjene - klima er ikke en av dem

 4. ØKONOMI

  Oljefondet rigges for klimaendringene: Forbereder seg på ekstremvær og tørke

 5. ØKONOMI

  Oljefondets klimaavtrykk = to ganger Norges utslipp

 6. KRONIKK

  Meninger: Norge må gjøre mer enn å selge seg ut av olje og gass