Økonomi

ESA på razzia hos Widerøe

EFTAs overvåkingsorgan ESA inspiserte tirsdag flyselskapet Widerøes lokaler for å undersøke om selskapet har brutt EØS-avtalens konkurranseregler.

ESA kom på uanmeldt besøk hos Widerøe og vil undersøke om det foreligger brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen.
  • Aftenposten
  • Ntb

EFTA opplyser at bakgrunnen for den uanmeldte kontrollen er om det kan foreligge brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen. De omtaler kontrollene som et innledende skritt i etterforskningen av mulig konkurransebegrensende atferd eller misbruk av en dominerende stilling.

– Selv om ESA foretar slike kontrollbesøk betyr det ikke at et selskap har gjort seg skyldig i konkurransebegrensende atferd. Kontrollen foregriper heller ikke utfallet av selve etterforskningen, understreker direktør Per Andreas Bjørgan i ESAs avdeling for statsstøtte og konkurranse.

Konkurransetilsynet

Han forteller at det ikke er satt noen bestemt tidsfrist for når en etterforskning av mulig konkurransebegrensende atferd må fullføres.

– Varigheten av en etterforskning vil avhenge av en rekke faktorer, som hvor kompleks saken er, i hvilken grad selskapene samarbeider under etterforskningen og hvordan selskapene utøver sin rett til å forsvare seg, sier Bjørgan.

Konkurransetilsynet opplyser at de har bistått ESA i inspeksjonene i Bodø og på Fornebu i Bærum.

– Vår rolle er å bistå praktisk med gjennomføringen av kontrollen. Alt materiale blir overlevert til ESA for den videre etterforskningen, sier spesialrådgiver Svenn Gaulen i Konkurransetilsynet.

– Vil være innenfor loven

Hos Widerøe opplyser direktør Lars Kobberstad at selskapet har åpnet alt av systemer for kontrollørene, og at de stiller seg til rådighet for ESAs undersøkelser, med all den informasjonen de måtte ønske.

Han ønsker imidlertid ikke å gå inn på bakgrunnen for undersøkelsene.

– Vi er som alle andre aktører oppmerksomme på at det fins en konkurranselov og har et ønske om å være innenfor den. Vi ser på dette som litt overraskende, men de har full rett til å komme på inspeksjon, sier Kobberstad til NTB.

Han sier selskapets ansatte har samarbeidet tett med de fem-seks inspektørene i lokalene både i Bodø og på Fornebu.

Kobberstad kaller inspeksjonen prisen man må betale for å leve i et åpent samfunn.

– Dette er kostnaden ved å bo i et demokrati, sier han.

Les også

  1. Avinor gir millionbonuser til flyselskapene

  2. Disse er verst og best på norske flyplasser

  3. Flesland: Fly blåste inn i mast