NHO vil ikke fjerne selskapsskatten likevel

Tirsdag morgen syntes NHO det var nødvendig å presisere: Næringslivet vil ikke fjerne skatten på overskudd i bedrifter.

NHO-sjefen Kristin Skogen Lund vil at bedrifter skal betale skatt på overskudd.
  • Sigurd Bjørnestad

En rekke medieoppslag i sommer forteller at NHO mener det er aktuell politikk å avvikle selskapsskatten.

– Dette er feil. Vi har ikke lansert et slik forslag, sier NHO-sjefen Kristin Skogen Lund i en pressemelding tirsdag morgen.

Hun peker på medieoppslagene som har tatt utgangspunkt i NHOs økonomiske overblikk for andre kvartal. Der drøftet det hun kaller «våre fagfolk» hvordan globalisering og digitalisering vil påvirke skattesystemet på lang sikt.

Skogen Lund avkrefter dermed at NHO ønsker å fjerne skatten på overskuddet i bedriftene.

– Dersom dette har kunnet misforstås som et aktuelt forslag, beklager vi det, sier hun.

Volle «fase ut» skatt på overskudd

Tilbake i juni var NHOs skattebudskap å «fase ut» skatt på overskudd i bedrifter:

– Vi trenger å tilpasse kartet etter terrenget. Løsningen ligger trolig i å fase ut kildebaserte skatter, som selskapsskatten, og i stedet legge vekt på andre skatter, som bosteds- og forbruksbaserte skatter, sa sjeføkonom Øystein Dørum i forbindelse med NHOs økonomiske kvartalsrapport.

I en melding på NHOs hjemmesider 1. august sier Dørum om samspillet mellom skatt på personer og bedrifter:

– Det ville (...) vært nødvendig med endringer i personbeskatningen hvis selskapene ikke lenger skulle betalt skatt på overskudd.

Dørum viser til en skattemodell «som i realiteten vil innebære at selskapsskatten fjernes så lenge kapitalen ikke gir ekstraordinær avkastning (renprofitt eller grunnrente)».

– En slik modell er allerede innført i flere land, som Belgia, sier Dørum, før han uttrykker håp om at «alle bør kunne heve blikket og reflektere over hvilken retning skattesystemet bør gå i de neste 20–30 årene.»

Bedrifter som ikke ligger noen steder

NHOs tilnærming tar utgangspunkt i at det er vanskelig å finne ut hvor de nye teknologiske kjempene som Google og Facebook egentlig driver produksjon, tjener opp overskudd og dermed skal skattlegges

«I en stadig mer globalisert og digital økonomi, blir det vanskeligere å basere skattesystemet på hvor bedriftene er geografisk lokalisert», skriver NHO 7. august.

– Vi er helt enig med statsministeren i at det beste ville vært å finne internasjonale løsninger på denne problematikken. Det er imidlertid svært krevende, og det har ikke vært stor nok fremgang i dette arbeidet, sier NHO-sjefen.

NHO skulle gjerne vært den internasjonale skattekonkurransen og tilpasningen foruten, står det i pressemeldingen fra Skogen Lund.

25 prosent skatt er ok

25 prosent skatt på overskudd ville vært greit, skriver NHO. Men andre land ligger lavere, og NHO mener at Norge må henge med på karusellen som gir stadig lavere skatt på overskudd.

Landene konkurrerer om å ha den laveste skattesatsen.

– Men det øyeblikket land rundt oss senker satsen, kan ikke vi over tid ha en høyere skattesats i Norge uten at dette fører til at bedrifter flytter sine investeringer ut av landet. Derfor må vi tilpasse oss, og derfor er satsen for selskapsskatt satt ned fra 28 prosent til 23 prosent. NHOs posisjon er at den bør videre ned til 20 prosent for å være konkurransedyktig, sier Skogen Lund.