Økonomi

Antallet unge i arbeidslivet har falt med 22.000 på et år

Færre ungdommer er i full jobb. Tøffere arbeidsmarked sender flere i utdanning - og inn i lengre utdanningsløp.

Marit Kvernmoen (22) fra Oslo og Jon Are Stavås (22) fra Åndalsnes - begge studenter ved NTNU i Trondheim - tror arbeidsmarkedet i enkelte yrker gjør at flere forlenger studiene.
  • Ellen Balke Hveem
  • Arnfinn Mauren

– Jobbmarkedet er tøft. Det gjør nok at vi kommer til å forlenge studiene etter at vi er ferdig med bachelorgraden, forteller de to fysioterapistudentene Marit Kvernmoen og Jon Are Stavås - begge 22 år.

De er ikke de eneste som tenker slik. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 22.000 færre ungdommer mellom 15 og 24 år i jobb nå enn for ett år siden.

– Nedgangen i sysselsettingen kommer spesielt i aldersgruppen 20-24 år, og den kommer hovedsakelig i gruppen som er i heltidsjobb, opplyser seniorrådgiver Erik Horgen i SSB.

Les også

Trenden fortsetter: Færre arbeidsledige i juli

Professor Hilde C. Bjørnland Handelshøyskolen BI.

Typisk trend når det er lavkonjunktur

Samtidig med at sysselsettingstallene går ned, øker tallet på personer som oppgir at de er under utdanning, ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse for andre kvartal i år.

Sannsynligvis er det en sammenheng.

– Min gjetning er at nedgangen i sysselsatte skyldes at det er blitt vanskeligere å få jobb. Det gjør at flere velger å ta utdanning, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Trenden er ikke uvanlig. Ifølge SSB har det vært lignende bevegelser i andre perioder med lavkonjunktur og svekket arbeidsmarked. Analytikere som følger arbeidsmarkedet er heller ikke overrasket over tallene.

– Dette er vel en naturlig konsekvens av det svake arbeidsmarkedet vi har hatt siden slutten av 2014, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Les også

Arbeidsledigheten vokser raskest blant de over 60

Færre jobbmuligheter gir studentene færre valg

Ifølge Erik Bruce gir dagens jobbmarked flere utslag blant de yngste. Det er blitt vanskeligere å få jobb ved siden av studiene. Mulighetene for å ta et jobbår eller to mellom videregående skole og høyere utdanning er også blitt mindre.

– I tillegg er det ikke utenkelig at en del nyutdannede nå sliter med å skaffe seg jobb. Samtidig er det kanskje også færre som hopper av studiene for å gå ut i jobb. Flere velger derfor å studere lengre.

Louise Sakseid - student ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Studenter kjenner seg godt igjen i beskrivelsen. Jon Are Stavås ser ikke bort fra at han vil droppe videre studier hvis det rette jobbtilbudet dukker opp neste år. Men han tror ikke det vil skje. Også eldre studenter nikker gjenkjennende til jobbekspertenes analyser.

– Jeg tar nå en etterutdanning for å få den jobben og den lønnen jeg ønsker, forteller Louise Sakseid (30) fra Stavern - barnevernsstudent ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Les også

Virke mener det går for tregt å få flyktninger i arbeid

Råd til studentene: - Ha en plan!

Ifølge professor Hilde C. Bjørnland trenger ikke utviklingen nødvendigvis være udelt negativ.

– Det kan være at de som nå går ut av videregående skole kommer seg
raskere i gang med utdanningen enn de ellers ville ha gjort, påpeker hun.

Men Bjørnland oppfordrer studentene til å ta planmessige valg.

De bør ikke bare ta en utdanning for å ha noe å gjøre.

– Det er viktig at de tar den riktige utdanningen og ikke bare driver rundt på universitetene eller høyskolene fordi de ikke fikk den jobben de ville ha.

Les også

  1. Arbeidslivsforsker: - Klager du, gjør du deg selv til et offer

  2. Arbeidsledige trener tilbake troen på seg selv

  3. Norske studenter lar seg ikke skremme av lav kronekurs og økt arbeidsledighet

Les mer om

  1. Arbeidsmarkedet
  2. Skole
  3. Skole og utdanning
  4. Samfunnsøkonomi