Grønt skatteskifte:- Regjeringen gjør det billigere for bilistene

Det går nå mot en dramatisk budsjettprosess. MDG vil invitere opposisjonen til budsjettforlik etter Regjeringens forslag til drivstoffavgifter.

Bensin- og dieselavgiftene økes, men andre avgiftslettelser gjør at bilistene samlet sett kommer bedre ut, ifølge budsjettlekkasjer.

– Vi foreslår å øke prisene på diesel 35 øre og 15 øre for bensin, sier Erna Solberg under pressekonferansen om grønt skatteskifte på fredag.

– Samtidig reduserer vi årsavgiften. Det skal bli billigere å eie bil, men dyrere å forurense. Vi vil øke reisefradraget som kompensasjon for dem som må reise langt, sier Solberg.

– Det har vært samtaler med de fire partiene, vi har lyttet til Krf og Venstre. Vi går lengre enn det KrF foreslo i sitt alternative budsjett i fjor, men ikke like langt som det Venstre ønsker. Vi mener økningen i prisnivået er ansvarlig, fordi det tar tid før folk endrer vaner, sier Solberg.

– Så langt vi er villig til å gå

På spørsmål om de tror de får gjennomslag for forslaget, svarer Solberg:

– Dette er så langt som Høyre og Frp er villig til å gå i budsjettet.

På spørsmål om hvordan de skal få med seg Venstre og Krf på forslaget, svarer Solberg:

– Dette er jo et budsjettforslag som er høyere enn det Krf hadde i sitt eget statsbudsjett, og litt under forslaget til Venstre. Det vil aldri være sånn at alle vil få akkurat det de vil ha, men jeg mener dette er et godt utgangspunkt. Dessuten er det andre ting i dette budsjettet som handler om et grønt skifte på områder som vi ikke kan levere på ett års budsjett, sier Solberg til Aftenposten.

Det ligger det an til en dramatisk budsjettprosess etter at Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem torsdag i neste uke.

Om kort tid vil Venstre og KrF kommentere forslagene i Stortinget. Men fra tidligere har de signalisert at økninger av drivstoffavgiftene er så snaut at det representerer et brudd med enigheten som ble inngått mellom de fkire partiene i fjorårets budsjett.

Unge Venstre har alt tvitret at dette er et «uansvarlig forslag».

– Økte utslipp

Begge partier mener dette ikke vil innebære «det grønne skiftet» som de fire partiene skriftlig er blitt enige om.

Venstre og KrF sitter nå i møter for å avgjøre hvordan de skal møte Regjeringens forslag til økning av drivstoffavgiftene.

Også avskrivningssatsene for tungtransporten bedres.

– Dette vil føre til økte utslipp, fordi skjerpelsen i prisen på forurensing ikke er stort mer enn prisstigningen, sier leder for miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm.

Bilistene får lettelser

Ifølge Dagens Næringsliv innebærer de totale endringene nesten en milliard kroner i avgiftslettelser for bilistene.

Naturvernforbundet kaller forslaget om 35 øre økt dieselavgift og 15 øre økt bensinavgift latterlig, skriver NTB.

– Totalt sett er Høyre og Frps forslag så dårlig at det umulig kan bli vedtatt. Det er ikke sikkert det har noen positiv effekt for miljøet, sier Lundberg.

Marius Holm mener forslaget vil bremse innfasingen av fornybar diesel i tungtransporten.

– Avgiften på fossilt drivstoff må økes med minst én krone. Det vil gjøre fornybart drivstoff produsert fra avfall og biomasse konkurransedyktig, og skape nye arbeidsplasser i industrien, sier Holm.

MDG vil invitere resten av opposisjonen til budsjettforlik

Miljøpartiet De Grønne vil nå inviterer regjeringens samarbeidspartier og Ap til budsjettforlik, etter at det ble kjent at Regjeringen bare vil øke avgiftene på bensin og diesel med bare 15 og 35 øre.

Regjeringens forslag om å øke drivstoffavgiftene med «bare» 15 og 35 øre er etter det Aftenposten erfarer uakseptabelt for samarbeidspartiene Venstre og KrF.

– Ap har tidligere sagt at Venstre kan få mer gjennomslag med dem. Det ønsker vi i MDG å nå ta på alvor, sier Rasmus Hansson i MDG.

– For å holde klimaløftene må det kuttes omtrent 700 tusen tonn CO2-utslipp hvert år i veitrafikken frem til 2017. Det blir knalltøft, men det skyldes at ulike regjeringer ikke har kutter et gram til nå, sier Hansson.

– MDG inviterer derfor Ap, Venstre og KrF til å ta ansvar og inngå et grønt transportforlik, som kutter utslippene så mye som Stortinget har lovet verden og det norske folk å gjøre.

«Ultimatum»

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen vil orientere om regjeringens forslag til et grønt skatteskift i statsbudsjettet for 2017.

Ifølge NRK ønsker Regjeringen ikke å gi støttepartiene Krf og Venstre mulighet til å forhandle opp avgiftene ytterligere, og forslaget omtales som et «ultimatum» fra Regjeringens side.

– Selvmord for Venstre

Holm kaller forslaget fra Høyre og Frp «en oppskrift på regjeringskrise»

– Jeg tror ikke Krf og Venstre vil skille lag i budsjettforhandlingene, så Regjeringen må få med seg hele sentrum hvis de skal få flertall for dette. For venstre er det selvmord å bidra til at et slikt budsjett blir vedtatt, sier Holm.

– Hvis de mener alvor med at dette er deres endelige forlag, vil det gå mot regjeringskrise, legger han til.