Økonomi

NHO: Norge er i ferd med å få to separate arbeidsmarkeder

Organisasjonene og flere politiske partier er bekymret for utviklingen på arbeidsmarkedet og veksten i unge nordmenn på uføretrygd. Her er seks av tiltakene de foreslår for å gjøre noe med utviklingen.

Kristin Skogen Lund, sjef i NHO, foreslår flere konkrete tiltak for å gjøre noe med veksten i unge uføre.
  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

På fem år har antall unge uføre i Norge økt med 50 prosent, skrev Aftenposten tirsdag. Andelen uføre under 35 år er den høyeste noensinne.

— Unge uføre er kanskje vårt største samfunnsproblem. Dette er ofte tragisk for den enkelte, og tapte ressurser for samfunnet. Etter hvert vil den økende andelen unge på trygd også bevege seg oppover i aldersklassene. Varsellampene er sterkere enn noensinne, sier Kristin Skogen Lund, adm. dir. i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Organisasjonen mener det er i ferd med å utvikle seg to separate arbeidsmarkeder i Norge - med ganske forskjellige forhold.

— På den ene siden har vi den høykompetente delen – der er det kamp om hodene. I den andre enden er det kamp om jobbene. Her er innvandrere, funksjonshemmede og unge uten utdanning overrepresentert.

Teknologiutviklingen gjør at det blir færre og færre ufaglærte jobber å kjempe om.

— Dermed øker utenforskapet, sier Skogen Lund.

6 forslag til tiltak som kan snu trenden:

Partiene og organisasjonene foreslår en rekke ulike tiltak for å stoppe veksten i unge uføre. Her er noen av dem:

1. Obligatorisk barnehage: NHO foreslår obligatorisk kjernetid i barnehage med opplæring for 5-åringer. Organisasjonen mener dette vil sikre at alle barn får styrket de grunnleggende ferdighetene og dermed har et best mulig utgangspunkt når de starter på skolen.

2. Alternativ videregående: NHO vil ha et alternativ til dagens videregående opplæring, der det åpnes for et opplæringsløp i arbeidslivet rett fra grunnskolen.

— I dag er det altfor mange som kaster bort to år i videregående før de faller ut. Da kan det være for sent. Her har vi nå fått med oss regjeringen, sier Skogen Lund.

3. Prioritere og følge opp unge i Nav bedre: Stefan Heggelund, medlem i arbeids- og sosialkomiteen for Høyre, sier partiet vurderer om Nav bør innføre egne ungdomsteam som følger opp enkeltpersoner.

— En av de store utfordringene i Nav er å koordinere helseperspektivet med arbeidsperspektivet. Arbeidsformidling har ikke vært godt nok prioritert i Nav-reformen. Et ungdomsteam vil kanskje kunne skreddersy behandling og tiltak som passer den enkelte. I dag er det veldig vanlig at unge ender på tiltaket som heter arbeidspraksis. Med ressurser som ser helse og arbeid i sammenheng, vil det være enklere å finne riktig tiltak til riktig person, sier Heggelund.

— Vi vil gjennomføre og styrke vårt ungdomsløfte . Dette går ut på at unge må gis tydeligere prioritering i Nav. Blant annet må en aktivitetsplan med skreddersydde tiltak som passer for den enkeltes utfordringer og muligheter, være på plass etter én måned, sier Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant for Ap.

Les også: Det å ha en ekte jobb, å bli stilt krav til og få utbetalt lønn, har betydd alt for meg.

4. Bedre samarbeid mellom fastlege og psykolog: Heggelund i Høyre mener også at fastlegene i større grad bør samarbeide med psykologer når folk sykmeldes.

— Det er bra at det er blitt mer åpenhet rundt psykiske lidelser, men vi må vokte oss for en sykeliggjøring av alle som har det vanskelig. Faktum er at arbeid hovedsakelig er helsefremmende og at passivitet kan være skadelig for det man kaller diffuse lidelser. Arbeid bør derfor bli en del av behandlingen, og her kan psykologene spille en viktig rolle, sier Heggelund.

5. Heve kompetansen til de ufaglærte: For å motvirke et A- og B-lag i norsk arbeidsliv er det nødvendig med en egen strategi for kompetanseheving blant ufaglærte, mener Bjørdal i Ap.

— Et viktig element i dette arbeidet vil være bedre adgang til å ta fagbrev. Arbeiderpartiet vil etablere et pilotprosjekt for å gi opp til 3.500 ufaglærte fagbrev årlig som kan skaleres opp om det er vellykket, sier Bjørndal.

6. Styrke skolehelsetjenesten: Hovedorganisasjonen Unio peker på at en bedre skolehelsetjeneste er viktig i arbeidet med unges psykiske helse, for å ta problemene tidlig - før de får utviklet seg. Derfor mener de at denne må styrkes.

Har du andre forslag til gode tiltak? Si din mening i kommentarfeltet.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!

  • Vi må vokte oss for en sykeliggjøring av alle som har det vanskelig Også Arbeiderpartiet legger vekt på at Nav må bli bedre på arbeidsformidling.

Les også

  1. Andelen unge uføre nordmenn har aldri vært høyere

  2. Jeg er en av de unge naverne