Flere utenlandsturister gir økt flytrafikk til Norge

I 2015 økte flytrafikken mellom Norge og utlandet til 22,6 millioner reiser. Det fører til flere utbygginger på norske flyplasser.

Norwegian flyr utlendinger til Norge i store volum med sine Boeing 787 Dreamliner-maskiner.
  • NTB

I Avinors reisevaneundersøkelse 2015 har 155.000 flypassasjerer svart på spørsmål om reisen de gjennomførte. Fritidsreiser øker mye, mens forretningsreiser, spesielt innland, avtar.

I 2015 økte Avinors utenlandstrafikk med 1,5 prosent til 22,6 millioner passasjerer. Veksten i antall reiser fra utlandet kommer hovedsakelig fra utlendingers fritidsreiser til Norge. Spesielt er dette fremtredende for Oslo, men også i Bergen og Trondheim sto utlendingers fritidsreiser for det vesentligste av veksten.

Dag Falk-Petersen (Konsernsjef Avinor), er svært fornøyd med at stadig flere utlendinger foretar sine ferie- og fritidsreiser til Norge. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Avinor har over tid sett stadig økende trafikk inn til Norge. På bakgrunn av dette bygger vi og er ferd med å ta i bruk ny terminal og utstikker på Avinor Oslo Lufthavn, og helt ny terminal i Bergen. Videre utvider vi terminalen i Stavanger og har utvidet betydelig i Trondheim. Vi er også i planleggingsfasen med utvidelse av terminalen i Tromsø, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

Antall flyreiser pr. innbygger innenlands har stagnert, og ligger nå på 2,4 reiser pr. innbygger som i 2013. Flytrafikken med nordmenn på ferie-/fritidsreise økte med 140.000 passasjerer til 14,8 millioner fra 2013 til 2015 på Avinors lufthavner.

LES OGSÅ: