Økonomi

Like ved dette oppdrettsanlegget døde 40 hummere. Nå advares det mot omfattende bruk av giftig lusecocktail

Oppdrettsnæringen har i årevis bekjempet lakselus med en svært effektiv giftcocktail. Få stilte spørsmål om konsekvensene, men så ble 40 hummere funnet døde i Øygarden utenfor Bergen.

Fisker Kristian Breivik foran oppdrettsanlegget i Øygarden hvor en lusecoctail kan ha tatt livet av 40 hummere.
  • Atle Andersson
  • Einar Aarre

Noe er galt når Hans Olav Myren kommer ned til flytebryggen i det trange Breiviksundet like etter klokken tre denne ettermiddagen. Myren skal inspisere samlekisten med hummer. Kisten med de eksklusive krepsdyrene henger på fem-seks meters dyp i Breiviksundet. Han trekker kisten opp på bryggen.

Alle hummerne er døde, eller døende.

Det er så vidt liv i de to største, noen små bevegelser i de ytterste følehornene.

Tidligere samme lørdag kommer går naboen Kristian Breivik ned til sjøen for å se til hummerne har oppbevarer i sin samlekiste. I kisten er det ikke liv. Alle hummerne er døde, skriver Bergens Tidende i en reportasje torsdag.

Avlusing dagen før

Dagen før var det hektisk aktivitet på oppdrettsanlegget Knappen i Senosen, om lag 800 meter nordvest for innløpet til Breiviksundet.

Denne novemberdagen i fjor var det fisken i merd nummer 4 på anlegget som skulle bli kvitt lusene. Først ble merden tettet med presenning, både under og på sidene. Deretter ble de to stoffene azametifos og deltametrin sprøytet inn i merden. Klokken 15.00 var behandlingen over. Da ble presenningen fjernet og avfallsvannet med de giftige lusemidlene gikk i sjøen.

  • Havet er blitt sykere de siste årene, mener forskere. Her kan du lese hvorfor.

Fiskeridirektoratet ville undersøke om hummerne i samlekassene døde av lusebehandlingen. Det ble gjort undersøkelser hos Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), mens Havforskningsinstituttet laget modellsimulering over sannsynligheten for at miksen med de to nervegiftene azametifos og deltametrin kunne ha spredd seg til hummerteinene.

Fiskeridirektoratet fastslo senere i en pressemelding at det var usannsynlig at hummerne i Øygarden døde etter avlusingen.

– Ingen tvil

De to fiskerne Kristian Breivik og Hans Olav Myren stiller seg helt uforstående til konklusjonen:

– Det er ikke tvil i mitt sinn, sier Kristian Breivik.

– Det var lusemiddelet som tok livet av hummeren, sier han.

I Canada har yrkesfiskere opplevd hummerdød i teiner i nærheten av oppdrettsanlegg. Selskapet Kelly Cove Salmon Ltd fikk i 2013 en bot på rundt tre millioner kroner etter ulovlig bruk av lusemiddelet Cypermetrin, som også brukes i norsk havbruksnæring.

Overraskende funn

Også langs norskekysten har fiskere i lang tid vært urolige for giftstoffene som brukes under avlusingen. Skrale rekefangster og rapporter om rekedød har gjort at de har rettet skytset mot oppdrettsnæringen. Det var bakteppet da Kristine Brokke fra Akershus bestemte seg for å skrive sin avhandling om miljøpåvirkning fra oppdrett. Masterstudenten i marinbiologi ved Universitetet i Bergen ville studere effekter av legemidler på reker. Resultatene fra laboratoriestudiene var oppsiktsvekkende:

Når tangpungreker og strandreker ble utsatt for kombinasjonen av azametifos og deltametrin samtidig, viste det seg at effekten var mye høyere enn når de ble eksponert for de to midlene hver for seg.

Studien var den første som viste effektene av akkurat denne kombinasjonsmetoden, som noen måneder senere blir brukt i merd 4 på Knappen-anlegget i Øygarden.

– Det var oppsiktsvekkende at dødeligheten økte såpass mye når artene ble utsatt for begge midlene i samme behandling, sier Brokke.

Bekymret

Både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet er nå sterkt bekymret for bruken av den såkalte kombinasjonsmetoden i oppdrettsnæringen.

– Metoden har helt andre miljøkonsekvenser enn det vi har sett tidligere. Hummeren i Øygarden døde kanskje da de to legemidlene ble kombinert, men nå må vi gå videre. Vi må advare mot hva bruken av kombinasjonsmetoden kan føre til, sier Christine Børnes, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Fiskeridirektoratet har foreslått et forbud mot å slippe ut behandlingsvann som inneholder flere legemidler i kombinasjon, hvis bruken ikke er godkjent i legemiddelloven.

Bergens Tidende har også undersøkt hendelsesforløpet ved avlusingen i Øygarden og opplysningene som ligger til grunn for Fiskeridirektoratets konklusjon. Ett av funnene er at Havforskningsinstituttet først la til grunn feil dosering av stoffet deltametrin, som regnes som ekstremt giftig for krepsdyr. Det ble brukt dobbel dose deltametrin under avlusingen, noe som kan ha påvirket giftigheten til stoffet.

Oppgitt

Hobbyfiskerne Breivik og Myren i Øygarden reagerer sterkt på at konklusjonene som langt på vei frikjente oppdrettsselskapet i hovedsak er basert på modellsimuleringer.

– De sa de hadde brukt modeller for å finne svaret. Men en modell er ikke det virkelige liv. En modell er jo en modell utformet på skrivebordet. Vi vet jo hvordan det er her ute, sier Breivik.

Naboen Hans Olav Myren er like oppgitt.

– Sammenhengen er jo så åpenbar. De kunne jo i det minste ha spurt oss, sier han.

«Ingen kommentar»

Selskapet Erko Seafood har ikke svart BT på hvorfor det ble brukt dobbel dose deltametrin under avlusingen i Øygarden.

– Denne saken er avsluttet fra vår side. Vi forholder oss til de konklusjoner som er fremkommet gjennom den undersøkelsen som fagmiljøer i Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES har foretatt. Utover dette har vi ingen kommentarer til saken, skriver Leif Rune Pedersen, administrerende direktør i Erko Seafood i en e-post til BT.

Les mer om

  1. Fiskeri
  2. Havforskningsinstituttet
  3. Bergens Tidende