Han representerer én av fire private huseiere og er ikke i tvil: – Leietakerne må betale husleie

Kan bedrifter som har fått påbud om å holde stengt la være å betale husleie? Advokatene som mener det, møter kraftig motbør.

Norsk Eiendom-sjef Thor Olaf Askjer har cirka 220 medlemmer, over 20 av dem i Bergen.

(Bergens Tidende): – Uttalelsene til Hammervoll Pind-advokatene er lite nyanserte, og de er feil, skriver Thor Olaf Askjer i en e-post til BT.

Dersom bedriften er pålagt å stenge, kan man la være å betale leie, med mindre noe annet er avtalt, sa bergensadvokatene Morten Pind og Alf-Erik Jentoft i advokatfirmaet Hammervoll Pind til BT onsdag.

De har blant annet sett nærmere på standardkontraktene til Norsk Eiendom, og finner ikke reservasjoner mot denne loven der.

Advokatenes konklusjon er at de som ikke har noe om dette i kontrakten, heller ikke trenger å betale leie til huseieren, noe de fortsatt står fast ved (les hele svaret nederst i artikkelen).

Les også

Advokater: – Har du fått påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie

– Det er helt feil, mener Askjer i Norsk Eiendom, som representerer eierne av nærmere 30 prosent av landets næringsbygg.

– Loven gjelder ikke koronastenging

– Advokatene bommer fullstendig. Pandemien gir i utgangspunktet ikke noe juridisk grunnlag for at leietaker kan unnlate å betale husleie, skriver han til BT.

Grunnen er enkel, mener han: Det er virksomheten som foregår i lokalene som er blitt forbudt, og ikke bruken av lokalene i seg selv. Dermed kommer ikke husleieloven paragraf 5–7 til anvendelse.

Askjer mener det dermed er helt unødvendig å reservere seg mot denne lovbestemmelsen i kontrakten mellom huseier og leietaker.

– Så må en alltid gjøre en konkret vurdering i hvert tilfelle. Men vedtakene innebærer ingen mangel, verken etter husleieloven eller standard leieavtale, og leietaker har ikke krav på leiereduksjon på slikt grunnlag. skriver Askjer, som understreker at hans uttalelse er generell, basert på loven og standardkontraktene.

Får støtte fra advokatfirma

Flere advokater har også reagert på synspunktet til Hammervoll Pind-advokatene.

Advokatene Gøran Mjelde Aarvik og Per Christian Eriksen på bergenskontoret til SimonsenVogtWiig, deler synet til Norsk Eiendom.

– Rettslig sett vil leietakeren i de fleste tilfeller være den som må bære risikoen, skriver de i en e-post til BT, og utdyper:

Per Christian Eriksen. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Bruker vi frisøren som eksempel, skal utleier stille til disposisjon et lokale hvor man kan drive frisørvirksomhet. Det er det ingen tvil om at utleier gjør.

Imidlertid er det regjeringens oppfatning at frisørvirksomhet i dag er potensielt smittespredende, og derfor har de forbudt denne typen virksomhet, skriver de.

– Det er imidlertid ingenting som er galt med lokalene, og så snart smittefaren er over kan man fortsette å drive frisørvirksomhet der.

– Absurd

Også Aarvik og Eriksen mener at Hammervoll Pind-advokatene tolker husleieloven feil.

– Det absurde er jo at dersom en legger deres logikk til grunn, vil jo utleier i prinsippet bli erstatningspliktig overfor leietaker. Bestemmelsen er ment brukt dersom der er forhold ved lokalene som utleieren er ansvarlig for som medfører forbudet. Dette kommer tydelig frem i lovens forarbeider.

– Nokså komplisert

Kåre Lilleholt ledet utvalget som utformet den nye husleieloven.

Han er nå pensjonist, men var tidligere professor ved Universitetet i Bergen og senere Universitetet i Oslo.

Lilleholt sier det er vanskelig å uttale seg bombastisk om hvilke regler som gjelder i den situasjonen vi står i nå.

– Det er ingen som har opplevd dette før, og det er nokså komplisert, sier han til BT.

Men han synes ikke det er nærliggende å tenke at husleielovens paragraf 5–7 gir hjemmel for at bedrifter som har fått virksomheten sin stengt av myndighetene kan la være å betale husleie.

– Generelt vil jeg si at paragrafen knytter seg til forhold som gjør at husrommet ikke kan brukes. Jeg synes ikke det ligger nær å bruke denne paragrafen når det er leierens virksomhet som møter hindringer.

Også butikker som ikke er pålagt å lukke har stengt dørene. Her på kjøpesenteret Horisont i Åsane.

Andre regler mer nærliggende

Dersom situasjonen med stengte bedrifter blir langvarig, mener han derimot at det kan være grunnlag for å diskutere om regelverket åpner for redusert husleie eller avslutning av leieforholdet.

– Men da er det andre regler, som avtaleloven, eller ulovfestede regler om bristende forutsetninger, som kommer inn, sier Lilleholt, som understreker at usikkerheten rundt dette er stor.

Holder fast ved sin tolkning

Hammervoll Pind-advokatene står fast ved sin tolkning av husleieloven:

– Er det avtalt at leieren skal drive pub eller frisørsalong i et leid lokale, går stengningspåbudet som kom den 12. mars 2020 inn under en naturlig forståelse av ordlyden i husleieloven paragraf 5–7 tredje ledd, som slår inn der «bestemmelser i lovgivningen (…) er til hinder for den avtalte bruk», skriver de til BT.

(fra v.) Morten Pind og Alf-Erik Jentoft hos Hammervoll Pind. Morten Pind var sekretær for husleielovutvalget da loven ble laget.

Er det avtalt at lokalet skal brukes til pub eller frisørsalong, er det heller ikke anledning til endre bruken til annen type virksomhet, mener de.

– Bruksendring vil normalt være kontraktsbrudd.

Det viktigste spørsmålet vil i praksis ifølge Jentoft og Pind være om partene har avtalt seg bort fra det som står i husleieloven paragraf 5–7 tredje ledd.

– Vi kommer sikkert til å få rettsavgjørelser om husleieloven paragraf 5–7 tredje ledd i tiden som kommer. Vi har ikke hatt bestemmelser som likner på dem som finnes i covid-19-forskriften før, og det skal bli spennende å se hvordan Høyesterett vil tolke loven.