Kraftig vekst i matvareprisene i juli

Matprisene økte med 3,8 prosent i juli etter svært lav prisstigning etter påske. Men sommersalget på klær og sko holdt inflasjonen nede.

Matvareprisene økte kraftig i sommer.

Fra juni til juli steg SSBs konsumprisindeks 0,7 prosent. Hovedårsaken var en 3,8 prosents økning i matvareprisene, skriver SSB i en melding fredag morgen.

På ett år steg konsumprisindeksen (KPI) 3,0 prosent, fra juli 2017 til juli 2018. Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene, skriver SSB.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie fortsatte å stige i juli, med 6,2 prosent, og bidro dermed også til økning i KPI i juli.

Sommersalget på klær og skotøy utgjorde det viktigste bidraget til å dempe oppgangen i KPI sist måned.

Til sammenligning ble det rabalder da matprisene økte med 3,2 prosent på én sommermåned i 2014. Den gangen 2014 ble dagligvareaktørene kalt inn på teppet til daværende landbruksminister Sylvi Listhaug for å forklare seg. 3,2 prosent var til da den største økningen på en måned siden 1982.

SSB skriver at nesten alle matvaregrupper viste prisoppgang i juli. De trekker frem økningen i gruppene kjøtt, melk, ost og egg, samt frukt, som bidro.

Svært liten økning før juli

Samlet steg prisene på norske jordbruksvarer 3,5 prosent fra juni til juli, mens prisene på de importerte jordbruksvarene økte 2,9 prosent i samme periode.

Videre skriver SSB at den kraftige månedsendringen for matvareprisene må sees i sammenheng med relativt beskjedne prisøkninger på matvarer målt i etterkant av påsken. Etter påsketilbudene i mars og frem til og med juni, steg matvareprisene med knapt 1 prosent.

1. juli er også en spesiell dato. Denne dagen ser vi effekten av årets landbruksoppgjør, det er da målprisendringene som ble forhandlet frem i selve oppgjøret tidligere i år, trer i kraft.

– Forventet, sier Virke

– Matprisene har hatt en svak prisutvikling over lang tid. At prisene øker noe i juli, er som forventet, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, der Norgesgruppen er største medlem.

Matprisene følger faste svingninger gjennom året, der jul, påske og skolestart er typiske tilbudsperioder, mens prisene vanligvis justerer seg etter jul og påske, og om sommeren.

– Utviklingen i matprisene må ses over tid. Det er helt vanlig at matprisene øker i juli. Prisene fra leverandørene justeres årlig på to faste datoer: 1. februar og 1. juli. I tillegg er juli tradisjonelt en periode med lavere kampanjeaktivitet enn eksempelvis før skolestart, fortsetter Størksen.

Stor debatt

I sommer har debatten rundt matmakt og matprisene i Norge igjen blusset opp. Nå har regjeringen bedt Konkurransetilsynet se om det er forskjeller i det Rema, Coop, Kolonial.no og Norgesgruppen betaler til leverandørene for samme vare.

Kunnskapen skal benyttes til å vurdere om det er behov for ytterligere regulering i bransjen, der et av forslagene er forbud mot prisdiskriminering for dominerende aktører.