Økonomi

Konkurransetilsynet vil krympe inkassoselskapenes skyhøye fortjeneste

Inkassoselskapene tjener stort på gebyrer fastsatt av staten. Nå vil Konkurransetilsynet bidra til at folks inkassoregninger blir mindre.

Lars Sørgard leder Konkurransetilsynet. Han vil gjøre inkasso billigere.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– Vi vil gi dem som har penger til gode et motiv til å velge de billigste inkassoselskapene, sier førstekonsulent Martin Wessel i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet vil ha slutt på at inkassoselskapene tar gevinsten ved de store kostnadsreduksjonene i bransjen. Tilsynet vil overføre gevinsten til forbrukerne.

På oppdrag fra dem som har penger til gode (kreditor) lever inkassoselskapene av å kreve inn ubetalte regninger.

 • Les Konkurransetilsynets innlegg i Aftenposten:
Les også

På tide med bedre inkassokonkurranse | Line Hamre Halvorsen og Martin Wessel

Over mange år har stigende gebyrer, automatisering og sterk økning i antall inkassosaker gitt solide overskudd i inkassobransjen. Seks av de ni største selskapene har hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på egenkapitalen på 40–75 prosent i årene 2013–2017.

Dette betyr at eierne årlig har tjent 40–75 kroner hvert på hver investerte hundrelapp. Det vanlige ellers i næringslivet er 8 kroner.

Etter gjeldende regler fastsetter Justisdepartementet en øvre grense for hva inkassoselskapene har lov til å ta i gebyr fra skyldnerne for å kreve inn de ubetalte regningene.

I oktober i fjor nedsatte Justisdepartementet en arbeidsgruppe for gjennomgå inkassoloven.

Les også

 1. Aftenposten mener: Inkassobransjen tjener for mye

 2. Inkasso og betalingsmoralsk avsporing | Inger Lise Blyverket direktør, Forbrukerrådet

Kreditor skal betale

Konkurransetilsynet vil innføre en ordning der kreditor må betale en viss andel av inkassogebyret.

Konkurransen mellom inkassoselskapene kan dermed skje slik:

 • Selskapene tilbyr seg å kreve inn de ubetalte regningene for en viss betaling (gebyr) pr. krav.
 • Ett selskap tilbyr for eksempel å kreve inn ubetalte regninger for 400 kroner pr. krav, mens et annet tilbyr å gjøre det for 300 kroner.
 • Etter forslaget må kreditor betale for eksempel 10 prosent av gebyret. I dette eksempelet blir det 40 og 30 kroner til de to inkassoselskapene. Skyldnerne betaler resten.
 • Når kreditor selv må betale en viss andel av gebyret, vil kreditoren ha et motiv til å velge de selskapet som tilbyr seg å kreve inn penger for 300 kroner pr. krav.

Lønnsomt å velge den billigste

– Kreditor vil spare 10 kroner pr. krav ved å velge det billigste selskapet. Dette forener interessene til kreditor og skyldner. Begge sparer kostnader på denne måten, sier Wessel.

Konkurransen mellom inkassoselskapene vil dermed ligne mer på det som er vanlig i næringslivet: De konkurrerer ved å tilby den laveste prisen, til glede for den som skal betale, nemlig skyldneren.

– Dette betyr at inkassoselskapene vil automatisere og kutte kostnader som før, slik de skal. Forskjellen er at vårt forsalg vil flytte gevinsten ved dette fra selskap til forbruker, sier Wessel.

Med andre ord: Store overskudd blir byttet ut med lavere betaling for den som skylder penger.

Næringen liker forslaget

Leder Aleksander Nordahl i bransjeorganisasjonen Virk Inkasso synes dette er et godt innspill.

Jeg vil tro det allerede diskuteres i arbeidsgruppen i Justisdepartementet, sammen med andre innspill som vil komme forbrukerne til gode, sier han.

Nordahl mener det er på høy tid med en gjennomgang av inkassoloven.

– Men det er viktig at alle sider ved loven blir tatt med i vurderingen. Dette gjelder for eksempel at det bør være rimelig forhold mellom kravets og gebyrets størrelse, behovet for høy kompetanse i selskapene og viktigheten av god inkassokikk, sier han.

En annen konkurranse

Også nå konkurrerer inkassoselskapene om oppdragene ved at kreditor forhandler frem gode betingelser for seg selv gjennom såkalt «pay back».

– «Pay back» er ytelser som inkassoselskapet gir tilbake til oppdragsgiverne for å få oppdraget med å drive inn ubetalte regninger, sa seksjonssjef Anne-Kari Tuv i Finanstilsynet til Aftenposten 24. januar.

Men denne konkurransen merker skyldnerne ingenting til.

Les mer om

 1. Inkasso
 2. Konkurransetilsynet
 3. Økonomi
 4. Forbruker