7 spørsmål og svar om skatteparadiser

Skatteparadis kan være nyttige om man vil lure seg unna skatt eller skjule penger fra en ektefelle man er eller skal skilles fra.

1. Hva er skatteparadis og postboksselskap?

Det viktigste kjennetegnet ved et skatteparadis er at det er har lav eller ingen skatt generelt – eller at det er lav eller ingen skatt for penger som er opptjent andre steder. Et annet sentralt kjennetegn er at opplysninger holdes skjult. Det gjør at det er mulig å holde selskapenes virksomhet og økonomi hemmelig.

Postboksselskap er et selskap som er registrert et sted uten å ha virksomhet der. Ofte er disse selskapene i et skatteparadis. Postboksselskap opprettes ofte for å få lavere skatter eller for å skjule informasjon om selskapet.

2. Hvilke skatteparadiser finnes?

Hvor mange skatteparadiser som finnes, avhenger av definisjonen.

Ifølge Financial Secrecy Index, som utarbeides av Tax Justice Network, er det en rekke land hvor det finnes lovverk som gjør det mulig å skjule verdier. Øverst på den listen i 2015 var Sveits, fulgt av Hongkong, USA, Singapore, Caymanøyene, Luxemburg, Libanon, Tyskland, Bahrain og Emiratene.

Ifølge listen er Norge verst i Norden på hemmelighold i finanssektoren. Vi ender på 53. plass, midt på listen av de 102 landene som rangeres.

Rekkefølgen på denne listen bygger på hvor stor grad av hemmelighold det er i landet og landets andel av det globale markedet for finansielle tjenester.

3. Hva er galt med å ha penger eller selskaper slike steder?

Det er ikke ulovlig i seg selv å ha penger eller selskaper i skatteparadiser, og det er mange som argumenterer for skatteparadiser.

Det er likevel flere grunner til at det kan være problematisk: Staten der pengene er tjent inn, får lavere skatteinntekter, som er sentralt for å opprettholde velferdssystemet i et land. Skattemoralen i samfunnet undergraves. Og det kan oppstå konkurransevridning i næringslivet fordi noen oppnår lavere kostnader. At man har penger eller selskaper i skatteparadiser, kan også være resultat av at man vil skjule et lovbrudd.

4. Hva er typiske grunner til å ha store verdier her?

I tillegg til å oppnå store skattefordeler kan det være like viktig at man klarer å skjule penger av andre grunner. Dette kan være penger man har tilegnet seg gjennom kriminell aktivitet eller verdier man vil skjule for noen.

5. Finnes det noen mer legitime argumenter for å ha selskaper og penger i skatteparadiser enn disse?

Firmaer som driver internasjonalt, vil argumentere at det naturlig å ha kapital der det er best skattevilkår. Det kan også være at enkelte skatteparadiser har lover og regler som gjør det enklere rent praktisk å drive selskaper der. Andre grunner kan være at man ønsker å beskytte seg mot politisk eller økonomisk ustabilitet i det landet man egentlig skulle hatt pengene.

6. Hvilke ulemper finnes ved å ha selskaper eller verdier i skatteparadiser?

Det kan ha konsekvenser for et firmas renommé. Om man følger lovene, kan det medføre dobbeltbeskatning og økt opplysningsplikt.

Dette skyldes at Norge ikke har skatteavtaler med mange land som anses som skatteparadis, begrunnet i at disse muliggjør hemmelighold. Fordi skatteparadisene ofte er langt unna, kan det både være praktisk vanskelig og tidkrevende å besøke dem.

Det kan også medføre en del kostnader å opprette kontoer eller selskaper i skatteparadiser. Det trenger heller ikke å være så store skattefordeler for dem som ikke har en høy formue. Derfor kan det koste mer enn det smaker for den som ikke er veldig rik.

7. Hvor store verdier har nordmenn i skatteparadiser?

Fra 2007 til 2014 meldte nordmenn inn totalt 43 milliarder kroner i formue og 1,9 milliard kroner i inntekt i utlandet som tidligere ikke var beskattet.

Dette ga statskassen i samme periode 1,2 milliarder kroner i ekstra skatteinntekter. Flere av de innmeldte formuene har vært på over 100 millioner kroner.

I 2010 anslo Skattedirektoratet at nordmenn skjulte minst 200 milliarder kroner i bankinnskudd i skatteparadiser.