Økonomi

Avinor: Flyavgiften vil flytte nye ruter til Sverige og Danmark

Avinor advarer regjeringen mot å innføre den nye flyavgiften fra 1. april, og mener konsekvensene ikke er godt nok utredet.

Den nye flyavgiften skal etter planen innførers fra 1. april. For reiser i Norge vil den være på 88 kroner, for reiser til utlandet blir den ifølge forslaget på 80 kroner per passasjer.
  • Knut-erik Mikalsen
    Knut-erik Mikalsen

I sin høringsuttalelse skriver Avinor at konsekvensen av avgiften vil bli at flyselskapene flytter trafikk fra norske flyplasser og til flyplassene i våre naboland.

Derfor mener Avinor at regjeringen bør bruke mer tid på å utrede saken, fordi det er knyttet mange usikkerhetsmomenter rundt hvilke følger avgiften vil få. Ved å utrede den vil man også få id til å vurdere alternative løsninger enn en ny og egen avgift.

For de reisende er Avinors konklusjon denne:

Dårligere rutetilbud i Norge

— Den foreslåtte flypassasjeravgiften forventes å redusere etterspørselen etter flyreiser og flyselskapenes rutetilbud i Norge, skriver konserndirektør Øyvind Hasaas, som også er sjef på Oslo Lufthavn.

LES OGSÅ:

Les også

Flytopper ber Solberg stanse flyskatten

Dessuten: — En særnorsk avgift vil også kunne medføre en dreining av flytrafikk til utenlandske destinasjoner på bekostning av norske lufthavner, mener Avinor.

Det er hard konkurranse mellom de store lufthavnene i Norden om å få nye flyruter, spesielt er de lange, interkontinentale flyrutene ettertraktet. Med et høyere avgiftsnivå i Norge frykter Avinor at norske flyplasser vil prise seg ut i konkurransen med bl.a. Stockholm og København. Det vil gi den konsekvens at flyselskapene heller velger å åpne nye ruter til Sverige og Danmark fremfor til Norge.

Fra fly til bil

I tillegg til en dempet etterspørsel innenlands, peker Avinor på at avgiften vil føre til en dreining til andre transportmidler vil være sannsynlig.

— I distrikts-Norge vil dette i all hovedsak være til bil, skriver Avinor som gør det klart at selskapet forventer en svakere utvikling av flytrafikken i Norge.

LES OGSÅ:

Les også

Ryanair-toppen ens ærend til Oslo for å snakke med Siv Jensen

Avgiften skal innføres fra 1. april, og blir på 88 kroner inkludert moms på reiser innen Norge, mens reiser til utlandet får en avgift på 80 kroner per passasjer.

Også de andre store aktørene i norsk luftfart — flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe - har protestert heftig mot avgiften og mener den er et miljømessig bomskudd og kun vil føre til dyrere flybilletter og svekket flytilbud. De første rutenedleggelsene er allerede varslet fra Widerøe.

Sender flyene til andre land

Selskapene viser til at de flyene som blir tatt ut av trafikk i Norge som følge av redusert etterspørsel, ikke vil bety reduserte miljøutslipp fordi flyene bare blir flytett til andre markeder der lønnsomheten er større enn i Norge.

Både IATA, interesseorganisasjon for verdens flyselskaper, og en sammenslutning av de store flyselskapene i USA, har advart sterkt mot å innføre avgiften og mener den også kan være i strid med luftfartsavtalen Open Skies.

LES OGSÅ:

Les også

Flyreisende må betale ny flyavgift to ganger

Den negative uttalelsen fra Avinor føyer seg inn i rekken av instanser som sterkt advarer regjeringen mot å innføre avgiften. Spesielt er mange kritiske til at avgiften ser ut til å bli innført uten at konsekvensene av den er utredet.

Skadelig for norsk turisme

NHO Reiseliv peker på at avgiften vil kunne ødelegge den solide veksten i turismen til Norge som man har opplevd de siste årene. Norsk Flygerforbund advarer mot at mange av arbeidsplassene i norsk luftfart kan komme i fare.

Både Sandefjord og Rygge kommuner frykter for eksistensen til sine to lokale flyplasser, henholdsvis Torp og Rygge. Av disse er det ventet at Rygge blir hardest rammet siden Ryanair, som så å si opererer alene på flyplassen, har sagt at de legger ned sin base fra 1. november i Østfold hvis avgiften innføres.

Dette bekrefter også Ryanair i sin høringsuttalelse, der selskapet skriver at en avgift på 80 kroner over natten vil medføre en prisøkning for selskapet på i snitt 17 prosent.

Les også

  1. Flere ruter kuttet på Torp, avgift kan stenge Rygge

  2. Venstre presset på for en flyavgift opp mot 300 kr.

  3. Så mye sopte Kjos inn på kofferter og gebyrer