Økonomi

Ny skatt for pensjonistene

Finansdepartementet foreslår nye skatte- regler for pensjoner. Pensjoner over 281000 får økt skatt. Unio vil heve denne grensen.

En heltidsansatt i offentlig sektor med gjennomsnittslønn og fullt opptjent pensjon vil få en årlig skatteøkning på 2300 kroner, sier sjefsøkonom Erik Orskaug i UNIO Foto: TOR RICHARDSEN

  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Pensjonsinntekter over 281.000 kroner vil få økt skatt hvis Finansdepartementets forslag til nye skatteregler for pensjoner blir vedtatt.

De med lavere alders— eller AFP-pensjoner vil få lavere skatt. Det har sjeføkonom Erik Orskaug i Unio regnet ut. Unio organiserer store grupper offentlig ansatte. Sykepleiere, lærere og politi er de største yrkesgruppene i Unio.

Orskaug synes skjæringspunktet for pensjoner der lettelse går over til skjerpelse ligger for lavt.

– En heltidsansatt i offentlig sektor med gjennomsnittslønn og fullt opptjent pensjon vil få en årlig skatteøkning på 2300 kroner, sier han.

Med en lønn som gjennomsnittet for alle heltidsansatte og samlet pensjon rundt to tredjedeler av sluttlønnen, anslår Orskaug en skatteøkning på 5500 kroner med Regjeringens forslag.

–Hvis Regjeringen ønsker bred enighet om de nye skattereglene, bør den utforme systemet slik at pensjonister som hadde gjennomsnittsinntekter i yrkeslivet ikke får økt skatt, sier han.

Et nytt skattefradrag regnet som prosent av pensjonen er det sentrale punktet i forslaget. Prosentsatsen synker med stigende pensjon, inntil fradraget blir null for pensjoner over drøyt 320000 kroner.

Virkningene.

Departementet har beregnet skatteendringener på de bruttoinntektene pensjonistene faktisk har. Det inkluderer både pensjoner og andre inntekter, for eksempel renter på sparepengene.De viser at:

  • Drøyt halvparten av de som er alders- og AFP-pensjonister i 2010 vil få skattelette. Rundt 12 prosent vil få uendret skatt, mens rundt en tredjedel får skatteskjerpelser.
  • Regnet som gjennomsnitt vil alders- og AFP-pensjonistene med bruttoinntekt under 150000 få knapt 8000 kroner i skattelette.
  • I departementets beregninger går grensen for lettelse eller skjerpelse rundt 300000 kroner i bruttoinntekt.
  • Pensjonister med bruttoinntekt mellom 350.000 kroner og 75.000 kroner får skatteskjerpelser på 5000–7000 kroner. Den lille gruppen med enda høyere bruttoinntekt får i gjennomsnitt noe høyere skatteøkning.

Peker frem.

Orskaug mener forslaget peker fremover mot økt skattenivå for pensjonister når eldrebølgen setter inn for fullt rundt 2020.

– I god tid før dette kommer Regjeringen til å måtte oppheve sitt løfte om uendret skattenivå. Det blir tvingende nødvendig for å sikre velferdstilbudet for de eldre. Alternativet er dårligere offentlige tjenester eller privatisering, sier han.

Orskaug spår at middels og høye pensjoner må vente ytterligere skatteøkning utover det som ligger i det utsendte høringsforslaget.

Finansdepartementets forslag er begrunnet med pensjonsreformen som trer i kraft fra 1. januar neste år.

Klikk på bildet for en større versjon. Foto: Svein Eide