Økonomi

23 lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett: Nye politibiler, finere kirker og avgiftskutt på alkohol

Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett på tirsdag. Dette er allerede lekket ut på forhånd.

Store og små forslag til økte utgifter i statsbudsjettet 2019 har vært innom finansminister Siv Jensens kontor.
  • Sigurd Bjørnestad
    Journalist
  • Thomas Olsen
    Journalist
  • NTB

1. Penger til togstrekning

250 millioner kroner bevilges for å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

2. Bygger ned bomstasjoner

200 millioner kroner settes av til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.

3. Kjøkken på sykehjem

Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.

Regjeringen skal bruke 250 millioner kroner for å få bedre flyt i togtrafikken mellom Asker og Lillestrøm.

4. Beholder Veterinærinstituttet i flere byer

Det settes av 30 millioner kroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

5. Bedre sikring av kirker

Det settes av 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.

6. Økt kapasitet hos Nav

15 millioner kroner går til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).

7. Reverserer omstridte endringer

Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli. Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.

8. Nytt register mot terror

Det opprettes et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.

Bomstasjoner er blitt et viktig tema i kommunevalget. Regjeringen vil bruke 200 millioner kroner for å fjerne noen av dem.

9. Mer penger til å undersøke vergesaker

10,2 millioner kroner går til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.

10. Bedre tilgang til legemidler

4 millioner kroner settes av til å sikre bedre tilgang til legemidler.

11. Fjerner engangsavgift på gamle biler

Engangsavgiften på biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli.

12. Redusert avgift på motorsykler

Engangsutgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent fra 1. juli. Endringen er beregnet å gi 25 millioner kroner mindre i inntekter til staten årlig.

13. Flere minoritetsrådgivere

Antall minoritetsrådgivere økes fra 38 til 49. Totalt er det snakk om 11 nye minoritetsrådgivere, to i ambulerende team og to administrative stillinger. Dette vil koste rundt 15 millioner kroner årlig.

14. Mer til gods på jernbane

60 millioner kroner settes av til den nye støtteordningen for gods på jernbane.

15. Øker boutgiftstaket

66 millioner kroner går til en økning av boutgiftstaket for dem som mottar bostøtte. Økningen vil gjelde fra 1. juli.

KrF gleder seg over 20 millioner kroner ekstra til å sette i stand og sikre kirker.

16. Aktivitetshjelpemidler for voksne

15 millioner kroner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne. Den samlede potten til dette er dermed på om lag 65 millioner kroner.

17. Penger til klimafond

100 millioner kroner ekstra til klimainvesteringsfondet Nysnø. Det gir fondet en samlet overføring på 500 millioner kroner i 2019.

18. Fire nye pakkeforløp

5 millioner kroner til fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser.

19. Sykelønnsordningen økes

Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) dro opp et gult fritidskort på Granavollen. Nå bruker regjeringen 10 millioner på pilotprosjektet.

20. Fritidskort til barn

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har varslet at regjeringen skal prøve ut en ordning for å sikre at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt med fritidskort.

21. Nytt utstyr i politiet

100 millioner kroner til nytt utstyr i politiet. 88 millioner går til nye biler og annet nødvendig utstyr. 12 millioner er tiltenkt nye voldsalarmer.

22. Avgiftskutt på sider

Avgiftskutt for små produsenter av sider.

23. Økt støtte til arktisk skole

Den nyåpnede Svalbard Folkehøgskole i Longyearbyen får 5 millioner kroner ekstra i støtte fra Kunnskapsdepartementet.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Statsbudsjettet
  3. Finanspolitikk