Norges Bank kutter styringsrenten til 0,25 prosent. Den har aldri vært lavere.

For annen gang på én uke setter sentralbanksjefen ned styringsrenten.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har besluttet å sette ned renten for annen gang på én uke.
  • Christian Sørgjerd
  • Sigurd Bjørnestad

Norges Bank meldte fredag morgen at styringsrenten blir kuttet med hele 0,75 prosentenheter. Det ble enstemmig bestemt på et ekstraordinært møte i bankens rentekomité torsdag.

Styringsrenten er dermed på rekordlave 0,25 prosent.

Forrige fredag satte sentralbanken ned styringsrenten med 0,5 prosentenheter. Sum rentekutt på én uke: 1,25 prosentenheter.

Til tross for at mange sitter hjemme og bedrifter er stengt, tror Norges Bank at rentekuttene vil virke:

«Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert», skriver sentralbanken i pressemeldingen.

Norges Bank og verdens sentralbanker tar nå i bruk en rekke virkemidler for å hjelpe økonomiene og sørge for at banksystemene fungerer bra. Rentekutt, ekstra tilførsel av penger og åpen kran for dollar blir brukt.

Det er blitt verre

Den siste uken er det blitt verre:

«Siden Norges Bank satte ned styringsrenten i forrige uke, har situasjonen i norsk økonomi forverret seg ytterligere», skriver Norges Bank i pressemeldingen fredag morgen.

På syv dager har dermed styringsrenten gått fra 1,50 prosent til 0,25 prosent. Norges Bank «utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned.»

Meglerhuset Nordea Markets spår i en kommentar at Norges Bank vil kutte styringsrenten til null i løpet av ukene som kommer.

Rekordlav styringsrente

Aldri har styringsrenten vært lavere etter at Norges Bank fikk i oppdrag å bruke renten til å holde prisveksten nær et tallfestet mål. Formelt sett fikk de dette målet i mars 2001.

  • Under finanskrisen var styringsrenten nede i 1,25 prosent en kort periode fra juni til oktober 2009.
  • Etter oljeprisfallet fra sommeren 2014 ble styringsrenten holdt på 0,5 prosent fra mars 2016 til august 2018.

Nå er den satt enda lavere. Norges Bank er i ferd med å komme ned dit andre sentralbanker har vært lenge: nede ved null.

Dermed er kruttet nesten brukt opp. Blir det enda verre, er det svært lite igjen å kutte.

Les også

Norges Bank kuttet renten. Storbankenes kunder må vente.

Norges Bank gjør mer

Styringsrenten er Norges Banks skarpeste virkemiddel. Men i tillegg har sentralbanken låneordninger overfor bankene som gjør at den kan tilføre mer penger i finanssystemet.

«Norges Bank vil løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrenten.» står det i fredagens pressemelding.

Banker har behov for penger på kort og lang sikt for å holde betalingsstrømmene i gang. Derfor låner de hverandre penger i det såkalte pengemarkedet. Vanligvis ligger renten her litt over styringsrenten.

Renten i pengemarkedet bestemmer i stor grad renten ut til bankenes kunder.

Teksten i pressemeldingen betyr: Norges Bank vil styre pengemarkedet slik at kuttene i styringsrenten kommer helt ut til bankenes kunder. Sentralbanken kan ved behov presse ned renten i pengemarkedet ved å tilby bankene mer lån til styringsrenten.

I koronakrisen har Norges Bank i to omganger utvidet bankenes muligheter til å låne penger i Norges Bank. Husholdninger og bedrifter skal få glede av rentekuttet.

Åpen kanal for dollar

I tillegg trenger bankene mye dollar for å holde det gående. Det sørger sentralbankene for at de har.

Torsdag annonserte USAs sentralbank Federal Reserve midlertidige ordninger for å sikre at en rekke av verdens sentralbanker har nok dollar tilgjengelig.

Norges Bank er omfattet av disse ekstraordinære dollarordningene.

Korona rammer økonomien hardt

Store deler av Norge er stengt:

«Tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere aktiviteten. Mange arbeidstagere permitteres, og arbeidsledigheten har økt markert.»

Det samme skjer over hele verden. Det rammer den åpne norske økonomien hardt:

«Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre. Uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg.» skriver Norges Bank.

Norge godt rustet

Men samtidig peker banken på lyspunkter:

«Norge har handlingsrom i den økonomiske politikken, gode velferdsordninger og solide banker. Det gjør at vi i utgangspunktet er godt rustet i møte med krisen som nå rammer.»