Regjeringen vurderer å kreve like innkjøpspriser for Rema, Coop og Kiwi

Hva hadde skjedd med summen på kassalappen din dersom alle butikkjedene måtte betale det samme for å ta inn ost, karbonader og vaskemiddel?

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil finne ut hva som skjer dersom dagligvareleverandørene nektes å la enkelte kjeder betale mindre for varene.

Innkjøpspris og andre vilkår bestemmes i harde forhandlinger mellom de som leverer dagligvarer og butikkene du kjøper varene i.

Dersom én dagligvarekjede kan kjøpe inn brus, brød og banan til en litt lavere pris enn konkurrentene, vil det være en stor fordel for kjeden.

Men er det en fordel for deg som kunde? Eller betyr prisdiskriminering at du får et dårligere utvalg, dyrere varer og at det er umulig for nye kjeder å komme inn på markedet?

– Dette er et brennbart spørsmål hvor det er veldig forskjellige meninger blant de ulike kjedene og også blant ulike fagøkonomer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dårligere konkurranse i Norge enn i andre land

Han er ikke fornøyd med konkurransen i dagligvarebransjen, som i dag domineres fullstendig av grupperingene Norgesgruppen (Kiwi, Meny, Joker og Spar), Coop (Extra, Prix og Mega) og Rema 1000. Den nettbaserte butikken Kolonial.no kjøper inn varer fra Rema 1000 og er dermed del av det systemet.

Isaksen vurderer nå om det skal lages hindre mot for store forskjeller i innkjøpsprisene. For å finne ut hvordan slike hindre vil virke på konkurransen, setter han ned en ny arbeidsgruppe bestående av tre professorer med kunnskap om akkurat dette feltet.

– Det er mye som tyder på at konkurransen i norsk dagligvare er annerledes enn i de fleste andre land i Europa. Vi har færre og mer dominerende aktører, og vi mangler de små utfordrerne. Det er mange år siden vi fikk nye, store konkurrenter i Norge. Lidl forsøkte seg, men måtte gi opp. Ica måtte gi opp. Selv små utfordrere skjerper konkurransen til det beste for alle, sier han.

– I tråd med Høyres grunnsyn

Gruppen skal blant annet se på konsekvensene likere innkjøpspriser vil ha for forbrukere, konkurranse og nyetablering. Arbeidsgruppen skal videre gi en anbefaling om hvorvidt det bør innføres restriksjoner på diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarehandelen, og gruppen skal diskutere utformingen av mulige restriksjoner.

Isaksen vil blant annet vurdere om det er best å forby prisdiskriminering for hele bransjen eller bare for de dominerende leverandørene.

Arbeidsgruppen har frem til 17. januar 2020 med å avlegge rapport.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsøkte seg i fjor som butikkmedarbeider. Nå vil han vurdere å forby for eksempel Kiwi å kjøpe inn maten billigere enn Rema 1000.

– Er såpass inngripende restriksjoner i næringslivet i tråd med Høyres liberale verdier?

– Det er i tråd med Høyres grunnsyn om at vi trenger sterk konkurranse. I mange tilfeller må staten ha en streng konkurranselov for å hindre at kapitalsterke markedsaktører tar seg til rette på forbrukerens bekostning. Men jo mer inngripende tiltaket er, desto sikrere må vi være på at det har riktig effekt. Både feil tiltak og mangel på tiltak kan gi store konsekvenser, både i form av høyere priser til forbrukerne og mindre innovasjon, sier Isaksen.

Parallelt med mulige nye regler jobber myndighetene med å sjekke at eksisterende regler følges.

– Dagens regelverk sier at det er forbudt å nytte sin posisjon til å ødelegge for konkurransen. Konkurransetilsynet har fått 10 millioner kroner ekstra til neste år for å gå dypt inn i forhandlingene mellom leverandørene og kjedene for å se om det er noe som ikke stemmer basert på dagens regelverk, påpeker Isaksen.