Departementet ber Forbrukerrådet tenke seg om før neste prissammenligning

Barne- og likestillingsdepartementet ber Forbrukerrådet ta nødvendige skritt for å sikre at fremtidige varekurver baseres på et korrekt datamateriale.

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt brev til Forbrukerrådet i forbindelse med prisportalen. Her er statsråd Solveig Horne (Frp) sammen med Forbrukerdirektør Randi Flesland (t.v.) under lanseringen av prisportalen.

Det er i et brev til Forbrukerrådet Barne- og likestillingsdepartementet, som har ansvar for forbrukerpolitikken, nå understreker viktigheten av at prisportalen for dagligvarer er korrekt.

Siden Forbrukerrådet lanserte prissammenligningstjenesten under Arendalsuka, har det vært massiv kritikk mot metoden. I tillegg til at kjedene har funnet feil ved den, mener også dagligvareeksperter at den forrykker konkurransen i dagligvaremarkedet.

Derfor ble sammenligningen stoppet de to siste ukene.

I brevet som ble sendt fra departementet torsdag, ber de Forbrukerrådet ta nødvendige skritt for å sikre at varekurvene baseres på korrekt datamateriale før nye varekurver publiseres.

– Må være korrekt

Departementet peker også på at det er sentralt at publiserte varekurver baseres på korrekt datamateriale.

«Vi legger til grunn at Forbrukerrådet – før neste pristest publiseres – inviterer hver av kjedesammenslutningene til et eget bilateralt møte der Forbrukerrådet går igjennom og gir en samlet redegjørelse for hvordan innspill og kritikkpunkter blir fulgt opp, og for alle justeringer som gjøres i forhold til den opprinnelig publiserte varekurven.», skriver departementet i brevet.

Samtidig skal disse møtene sikre at de fanger opp alle synspunktene fra aktørene og at de har anledning til å forholde seg til innspillene før en ny priskurv lanseres.

«Departementet mener det er helt sentralt av publiserte varekurver baseres på et korrekt datamateriale, og legger til grunn at Forbrukerrådet tar de nødvendige skritt for å sikre dette», skriver de, og ber om å bli holdt løpende oppdatert.

Vet ikke når neste kurv kommer

– Dette er helt greit, sier forbrukerdirektør Randi Flesland om brevet fra departementet.

Hun sier at de kommer til å ta den tiden kjedene trenger til kvalitetssikring av dataene før de kommer med en ny prissammenligning.

– Vi har også bestemt oss for å ikke ha faste kurver hver uke, men variere publiseringstidspunkt og innhold, sier Flesland.

Da tjenesten ble lansert, var hun tydelig på at Forbrukerrådet hver uke skulle offentliggjøre hvilken butikk som hadde den billigste handlekurven i ditt nærområdet. Etter offentliggjøringen av den første handlekurven, har Forbrukerrådet avlyst de to påfølgende publiseringene, etter at kjedene har forlangt en bedre kvalitetssikring.

Sp: Dra i nødbremsen!

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) sier at det nå er på tide at Forbrukerrådet og statsråd Solveig Horne drar i nødbremsen.

– Hvis det er en ting forbrukerne ikke trenger, så er det en statlig finansiert utgave av VGs matbørs, sier Pollestad.

Han mener den tjenesten Forbrukerrådet har kommet med er noe helt annet enn det Stortinget ba om.

– Da vi vedtok dette, skulle det inneholde mye mer enn bare pris. Kvalitet, hva varene inneholdt, sunnhet, dyrevelferd, slike ting skulle være med for å hjelpe forbrukerne å ta valg som ikke bare dreide seg om pris, sier han og legger til:

– Dette står til stryk. De fikk det rett og slett ikke til, og det er bare å dra i nødbremsen.

Han får støtte av stortingsrepresentant Svein Harberg (H).

– Vi kan ikke ha noe som er konkurransevridende, sier han og ber Forbrukerrådet gripe fatt i problemene.