Antidrone-systemer har vært hyllevare i mange år. Forsvaret har ikke bestemt seg for system eller leverandør.

«I denne bilen er Norges nye supervåpen mot ulovlige droner», skrev Forsvaret på egne nettsider. Men supervåpenet er fortsatt ikke bestilt.

Et mobilt antidrone-system ble testet ut under øvelsen Cold Response i år. Forsvaret har besluttet å skaffe seg et slikt våpen, men konklusjoner er ikke trukket, ifølge oberstløytnant Vegard Norstad Finberg.

(Bergens Tidende): Forsvaret har i flere år forsøkt å finne systemer som skal finne og uskadeliggjøre droner som truer norske interesser.

Elektronisk krigføringskompani (EKKP) i Forsvarets etterretningsbataljon hadde slikt utstyr på prøve under Nato-øvelsen «Cold Respons» i mars.

Les hele saken med abonnement