Rema fortsetter å falle

Remas omsetning falt med 2 prosent i april. Samtidig øker konkurrentene Kiwi og Extra.

Rema-sjef Ole Robert Reitan sliter fremdeles at omsetningen faller i Rema-butikkene.

Rema har hatt noen tøffe måneder bak seg, og det er ikke over ennå. I mars falt omsetningen med 7,1 prosent, mens konkurrentenes omsetning steg, ifølge VG.

Nå viser tall fra analysebyrået Nielsen som Aftenposten har fått tilgang til, at Rema fortsetter å falle med 2 prosent i april. Oppsummert har Rema falt med 4,2 prosent så langt i år.

Samtidig har Norgesgruppens Kiwi så langt økt med 2,6 prosent så langt i år og Coop Extra har økt med 4,4 prosent, viser Nielsen-tallene.

Hvis denne utviklingen fortsetter, vil Kiwi ha gått forbi Rema som landets største lavpriskjede innen utgangen av året. Kiwi har sagt at målet er å bli landets største lavpriskjede, men har ikke sagt noe om når dette skal skje.

Aftenposten vet at Rema mener de vil klare å snu den negative utviklingen slik at Kiwi ikke kommer til å ta dem igjen. Men fallet så langt i år har vært så kraftig at Aftenposten vet at Rema ikke gjør regning med å ta dette igjen i løpet av året.

– 2017 blir dårligere

Under resultatpresentasjonen Rema hadde i mars i år, innrømmet Reitan at det var krevende tider og at enkelte kjøpmenn lider mer enn andre.

– Vi har hatt noen utfordringer i Bergen og Tromsø rundt de bryggeriene der, sa Reitan til Aftenposten etter resultatpresentasjonen.

Noen områder har også vært spesielt hardt rammet på grunn at oppstyret rundt bestevennstrategien og Remas valg av Ringnes-øl. Det førte til at Rema ikke lenger hadde noen avtale med Mack, Hansa, Borg, CB og Aass, og at mesteparten av ølet fra disse bryggeriene ikke lenger var å finne i Rema-butikker. Forbrukerne i områdene der de respektive merkene står sterkt, reagerte kraftig, blant annet med å handle andre steder.

Rema jobber kontinuerlig med å rette opp feilene som ble gjort tidlig på året, men forbrukerreaksjonene har vært så kraftige at det vil synes på årsresultatet for 2017.

– I år har vi planlagt null prisvekst og kanskje negativ prisvekst. Da vil jo omsetningen preges av det, sa Reitan til Aftenposten under resultatpresentasjonen i mars.

– Ingen kommentar

Hverken Kiwi, Coop eller Rema vil kommentere tallene Aftenposten har fått tilgang til. Alle sier at dette er konfidensielle tall.

– Jeg kan ikke kommentere på Nielsentallene, de er konfidensielle, men våre egne tall viser at Extra har 5 prosent omsetningsvekst så langt i år, mot sammenlignbare butikker i fjor, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Direktør for samfunnskontakt Bård Guldtvet i Norgesgruppen har ingen kommentar.

På grunn av gjentatte lekkasjer av disse tallene, innkalte analysebyrået Nielsen, som utarbeider tallene, til et møte med de tre dagligvareaktørene. Vanligvis offentliggjør Nielsen tallene en gang i året. Avtalen som ble inngått for mange år siden, inneholder en konfidensialitetsklausul.

– Jeg kan ikke si noe om utfallet av møtet, for vi har ikke konkludert, sier direktør for retailer services Hege Witsø-Bjølmer i Nielsen.

Nielsen vurderer flere alternativer når de skal endre avtalen, et av forslagene er å offentliggjøre tallene oftere. Dette forslaget, er etter det Aftenposten kjenner til, ute på høring.

Ifølge Nielsen vil de konkludere i løpet av de nærmeste ukene.