Økonomi

Stanser tusenvis av tollfrie pakker på grunn av juks

Mange utenlandske nettsteder jukser med verdien på forsendelsene for å komme under den toll- og momsfrie grensen på 350 kroner. – Kontrollen er utfordrende, mener Tollvesenet.

Beslag gjort av Tollvesenet fyller flere reoler på toll-lageret. Tusenvis av pakker stanses fordi verdien på innholdet overstiger den toll- og momsfrie grensen på 350 kroner.
  • Knut-Erik Mikalsen
    Knut-Erik Mikalsen

Et regjeringsskifte til høsten vil føre til at den tollfrie grensen for privatimport fra utlandet på 350 kroner vil forsvinne. Det varslet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Aftenposten nylig.

På grunn av en voldsom økning i denne handelen, har kontrollen med forsendelser det kreves tollfrihet for, blitt svært vanskelig for Tollvesenet.

Ifølge avdelingssjef Ole Kristian Gjørven i Tollregion Oslo og Akershus skal tjenestemennene sjekke flere millioner forsendelser hvert år.

– Vårt inntrykk er helt klart at den hyppigste årsaken til at vi holder igjen forsendelser, er at avsender har oppgitt for lav verdi på varene. Spesielt gjelder dette pakker fra Kina. Denne type feil gjelder flere tusen pakker i året, sier Gjørven.

Mange forsøker seg også på å oppgi at pakken er en gave eller en vareprøve.

  • LES OGSÅ: Utnytter tollfritaket og handler tonnevis av sjokolade fra Sverige

Prioriterer ikke småpakke-kontroll

Han sier at kontroll med forsendelser under den tollfrie grensen ikke er en høyt prioritert oppgave for etaten i forhold til å avdekke smugling av mer alvorlig karakter, men forsikrer at mange tjenestemenn jobber daglig med kontroll av tollfrie småpakker på flere kontrollpunkter for Tollvesenet.

Han sier at det ikke finnes noen kvote for pakker under 350-kroners grensen:

– Det er fullt mulig å dele opp en stor ordre i flere små forsendelser for på den måten å unngå toll. Men vi har ikke inntrykk av at dette har noe særlig omfang, sier Gjørven.

Han sier at de mange pakker også blir holdt tilbake blir det fordi de har et ulovlig innhold – som legemidler, våpen, matvarer eller tobakk.

Virke: – Norge går motsatt vei av EU

Ifølge NHO er det i første rekke klær, sko, søtsaker, bøker og kosmetikk nordmenn handler i utlandet, i et omfang som direkte rammer norske nettsteder som ikke kan tilby moms- og tollfrie priser.

Direktør Harald J. Andersen i Virke mener Norge med regelen for toll- og momsfritak har beveget seg i motsatt retning av EU.

– Ved netthandel mellom EU-land er det avgift fra første krone. Ved handel fra land utenfor EU opererer EU i dag med et fribeløp på 22 Euro. EU har, som del av sin digitale strategi, vedtatt at denne fribeløpsgrensen skal avvikles, sier Andersen.

I Finansdepartementet møtes kravet om å stanse adgangen til toll- og momsfri handel med undring. Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) mener det å fjerne ordningen er et dårlig forslag som vil gjøre netthandel dyrere og vanskeligere for forbrukere. Han sier ay regjeringen er opptatt av at det skal være enkelt for forbrukerne å handle på nett, uten høye gebyrer til fraktselskapene for å kreve inn småbeløp i merverdiavgift.

NHO: Regjeringen må finne ut omfanget

NHO mener det er fullstendig uakseptabelt at regjeringen ennå ikke har undersøkt omfanget av og konsekvensene av handelen med tollfrie forsendelser. Organisasjonen krever derfor at regjeringen så fort som mulig setter i gang en slik kartlegging.

– Ut fra de meldinger vi får fra både markedet selv og fra tollmyndighetene, har omfanget vokst dramatisk siden beløpsgrensen ble økt fra 200 til 350 kroner i 2014. Vi ser jo hvordan utenlandske firmaer bevisst tilpasser seg det norske markedet med å tilby forsendelser under den tollfrie grensen. Noe av dette kan være ren svindel for å unndra seg toll, sier Maj Hines som er advokat i NHO.

Hun refererer til ordninger der utenlandske nettaktører bevisst oppgir feil verdi på innholdet for å holde pakken under den tollfrie grensen.

– Dette kan de jo trygt gjøre, fordi det finnes liten eller ingen kontroll av disse forsendelsene så lenge de angivelig holder seg under 350 kroner i verdi, sier hun.

Les mer om

  1. Netthandel
  2. Svindel
  3. NHO
  4. Virke
  5. Tollvesenet