Nike finter seg unna norsk skatt. Her er Stormberg-gründerens skatteregnestykke.

Multinasjonale selskaper som nesten ikke betaler skatt kan konkurrere ut norske selskaper som følger spillereglene, frykter norsk klesprodusent.

– Vi er opptatt av å bidra til samfunnet rundt oss og har ingen interesse av å være i noe skatteparadis, sier Stormberg-sjef Steinar J. Olsen.
  • Karen Tjernshaugen
  • Carl Alfred Dahl

Tirsdag skrev Aftenposten om Nike, som slipper unna milliarder i skatt etter avansert skatteplanlegging.

Daglig leder Steinar J. Olsen i turtøyselskapet Stormberg ser ingen grunn til å plassere selskapets penger i land med andre skatteregimer.

– Vi er en norsk merkevare, og vi trives godt i paradiset Norge. Vi er opptatt av å bidra til samfunnet rundt oss og har ingen interesse av å være i noe skatteparadis, sier Olsen til Aftenposten.

Han er likevel bekymret for konsekvensene aggressiv skatteplanlegging kan få for hans eget selskap og resten av bransjen.

– Jeg startet som gründer for 30 år siden og vil si: Det norske skattenivået er ikke et problem. Problemet er de mange multinasjonale selskapene som driver virksomhet i Norge og innretter seg på en måte som gjør at de nesten ikke betaler skatt.

Helt annet skatteregnestykke

Fra 2007 til 2015 var Stormbergs skatteregning mer enn dobbelt så stor som Nikes, til tross for at Stormberg solgte klær og utstyr for bare halvparten så mye:

  • Stormberg omsatte for 1879 millioner kroner i perioden. Dette ga et overskudd på 190 millioner og en skatteregning på 53 millioner.
  • Nike omsatte samtidig for 3724 millioner kroner i Norge. Nike fikk et overskudd på bare 73 millioner, og betalte dermed 21 millioner i skatt.

– Er Stormberg virkelig så mye mer lønnsom enn Nike, Olsen?

– Nei, men Stormberg er åpne om hvor lønnsomme vi er. Hos oss er det så enkelt at det er forskjellen på inntekter og utgifter som viser overskuddet. Og overskuddet betaler vi norsk skatt for.

Nikes struktur og nederlandske skatteregler tillater at selskapet flytter sine overskudd til Nederland, og derfra til Bermuda. Dermed skatter Nike lite i Norge, lite i Nederland og ingenting på Bermuda.

– Selskapene som utnytter smutthullene, vinner

– Hvordan merker Stormberg konkurransen fra selskaper som betaler mindre skatt?

– Konkurranse på ulike vilkår, enten det er i form av subsidiering av utenlandske nettbutikker eller kreativ skatteplanlegging, gir en skjevhet hvor de som følger norske spilleregler, kommer dårligst ut. Det er en situasjon som på sikt vil gi konsekvenser også for forbrukerne. Selskapene som utnytter smutthullene, vil komme best ut og klare seg i en tøff konkurransesituasjon.

Olsen mener det må internasjonalt samarbeid til for å få bukt med skatteparadisene.

– Her nytter det ikke å appellere til Nike, Apple eller Google. Myndighetene må ta ansvar, for kampen mot skatteparadiser kan bare vinnes ved et godt samarbeid på tvers av landegrensene. Jeg håper norske myndigheter vil følge helhjertet opp det arbeidet EU har begynt, sier Olsen.

NHO: – En trussel mot all handel

Administrerende direktør Bjørn Næss i NHO Handel misliker måten Nike har organisert seg på for å unngå å betale skatt.

– Jeg synes det er trist med tanke på omdømmet til næringen. Det er en trussel mot all handel at man får denne typen historier. I NHO jobber vi for at seriøse bedrifter skal betale skatt og være med på samfunnsbyggingen, sier Næss til Aftenposten.

Hverken Nike eller andre store sportsleverandører eller kjeder er medlemmer i NHO Handel. Næss understreker derfor at han uttaler seg om varehandelen spesielt, og ikke kjenner sportsbransjen i detalj.

– Nikes skatteplanlegging er ikke et typisk eksempel på hvordan bedrifter i Norge opptrer. Det kan være flere i samme kategori, men jeg tror det er snakk om et fåtall. Jeg håper ikke dette har smitteverdi, sier Næss.

Han oppfordrer forbrukerne til å være bevisste hva de handler og hvem de handler med. Spesielt mener han kundene bør sette seg grundig inn i betingelser og vilkår når de handler med utenlandske nettbutikker.

Nike ønsker ikke å kommentere Aftenpostens anslag, eller oppgi reell omsetning i Norge.

– Nike opererer i tråd med skattereglene og vi forsikrer oss om at våre skattemeldinger er fullt og helt i tråd med måten vi driver forretningene på, investeringene vi gjør og arbeidsplassene vi skaper. Gjennom sysselsetting, økonomisk aktivitet og betalt skatt, er Nike en betydelig bidragsyter i mange økonomier rundt om i verden, skriver selskapet i en e-post.